خشکسالی ها وکمبود اب ایران را درمقابل افغانستان حساس ساخته است

comments 0

22 Views

هندوکش – کابل : مقامات ولایت هرات میگویند خشکسالی های اخیر وایجاد بند ها ممکن سبب منازعات برسراب میان افغانستان وایران صورت گیرد
مسولان درارگان های محلی ، از دخالت کشورهای همسایه در ولایت‌های زون غرب ابراز نگرانی می‌کنند.
عبدالقیوم رحیمی، رییس حمایت‌های مردمی ارگان‌های محلی در پیوند به مداخله ایران در ولایت‌های زون غرب میگوید کشورهای همسایه بخصوص ایران بخاطر اب به ناامنی ها در ولایت غربی دست میزنند
او افزود که پروژه‌های بندسازی توجه کشورهای همسایه را به ولایت‌های زون غرب کشور جلب کرده است.
رییس حمایت‌های مردمی ارگان‌های محل بر مدیریت آب‌های جاری در کشور تاکید کرده و ایجاد بندها را برای کشور ایران حساسیت برانگیز عنوان کرده است.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments