خشونت اجتماعی طالبان // استاد عارف نظری

comments 0

1 Views

خشونت خلاف نرمی و نازکی است، و به اعمالی اطلاق میشود که خالی از انعطاف مثبت در رفتار است. خشونت ضد نعومت است که انواع گوناگون دارد، اما زمانیکه در روابط و معاملات اجتماعی و یا در برخورد با اجتماعات ظاهر شود خشونت اجتماعیست. اجتماع مجموعه یی از افراد است و فرد کوچکترین عنصر اجتماعی که از حقوق مشروع عندی اجتماعی برخوردار است و نباید این حقوق پامال شوند. اما زمانیکه این مواجب از افراد توسط دیگران سلب میگردد و مورد تشدد قرار میگیرد خشونت اجتماعی بار می آید. خشونت اجتماعی به عنوان پارچه یی از خلاف کاری، در نهاد گروه های تروریستی به ودیعت قابل دریافت است. طالبان که از جمله باند های فعال تروریستی در افغانستان استند که به صورت وافر به خشونت های اجتماعی دست زده اند و حقوق شهروندان افغانستان را از قبیل حق جان، حق مال ، و خانمان، سلب کرده اند. طبق گذارش سازمان ملل متحد در طی یک سال گذشته در افغانستان بیشتر از ده هزار غیر نظامی در جنگ کشته شده اند. که این در گیریها معمولا میان نیرو های امنیتی و اردوی ملی افغانستان و یا نیرو های خیزش مردمی ازیکطرف و جنگجویان گروه های تروریستی بالاخص طالبان از جانب دیگر اتفاق افتاده دست که واقعاً جای بس تاسف است. طالبان نزدیک به دو دهه است که جان مردم افغانستان را به بسا آسانی به خطر می اندازند و باعث قتل و کشتار و زخمی شدن، روزانه صدها تن از نیروهای نظامی و ملکی افغانستان میشوند. این گروه بار ها به پوسته های نیروهای امنیتی از طرف شب بگونه مخفی حمله کرده و همه ذوی‌الارواح موجوده را در کمال بی حرمتی به و اوج بربریت به دار فنا متصل کرده و شهید ساخته اند. از سوی دیگر کشتار مردم عام در شاهراه ها ، بجرم داشتن لوازم دولتی از قبیل کارت یا لباس و یا هر چیز دیگری، به قتل رساندن مردم بیگناه که بیعت با این گروه را به دلیل شناخت دقیق ازین اجیران نپذیرفته اند، قلع و قم کردن نیرو های مسلح قومی که برای دفاع از مال و جان و ناموس شان به پا ایستاده اند و تا تارومار کردن سایر مردم بی گناه این سرزمین، با راه اندازی حملات انفجاری و انتحاری و یا جا سازی ماین های کنار جاده و یا ماین های چسبکی و صدها طریقه دیگر فقط به هدف خشونت علیه آدمیت استفاده کرده اند. زیرا اگر این همه برای جهاد و یا مبارزه علیه اشغالگری ایستاد میشدند امروز زیر عنوان کاهش خشونت دست به توافق نمی دادند. این خشونت ها از سوی دیگر در ترور شخصیت های علمی و سیاستمداران نامدار ارتباط دارند. که طی سالهای اخیر به صد ها جنایت از اعمال تروریستی علیه اشخاص نخبه این سرزمین اعم از علمای دینی و کارشناسان سیاسی، به نشر رسیده و دیده شده است. قابل یاد آوریست که دامنه خشونت این گروه جنایتکار مساجد، تکایا، مدارس و مکاتب را نیز در بر میگیرد. این گروه طی سالهای جنگ در افغانستان به صورت عدیده به انفجار، انتحار، سوختاندن و ویران کردن اماکن مذکور پرداخته اند و جامعه را در رکود علمی و ضعف دانشی قرار داده اند. که هدف اصلی شان ازین اعمال فقط همین بوده و جهاد فقط لایه یی برای پوشش این گناهان شان و توجیه اعمال شنیع شان است. امید بر آن داریم که با توافق کاهش خوشونت که یطرف آن طالبان هستند این گروه در عمل برای مردم افغانستان نشان دهند که دیگر خشن نبوده وطرفدار خشونت نیستند.

Share this page to Telegram

Comments