حکومت 10 قرار داد را به ارزش 1.4 ملیارد دالر تصویب کرد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : در نشست کمیسیون تدارکات ملی ده قرار داد به ارزش 1.4 ملیارد دالر تصویب گردید.
مقام ها در ارگ می گویند ، جلسه تدارکات ملی که روز دوشنبه (29 جوزا) تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور برگزار گردید.
در این نشست قرار دادهای ساخت سرک های، پروان سه الی لب جر، پنجصد فامیلی الی لیسه مریم و قرار داد ساخت شاهراه کابل – تخار نیز شامل این قرارداد بود، تصویب گردید.
در این نشست به شرکت های خصوصی و به ویژه شرکت های که توسط خانم ها مدیریت می شوند نیز تمرکز صورت گرفت تا بتوانند زمینه رشد آنان را مساعد سازند.
سپوژمې پوپلزې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *