حکومت ایران در تقابل با شهروندان // شمس حقجو

comments 0

0 Views

ایران کشور نفت خیزی که در حال تحریم قرار دارد و نرخ مواد اولیه در این کشور با گذشت هر روز رو به افزایش می باشد در حالی که یکی از بزرگترین (چهارمین کشور بزرگ نفتی) تولید کننده گان نفت در جهان است در یک اقدام بی سابقه بهای نفت را افزایش داده است که این امر باعث خشم شهروندان این کشور گردیده است.

پس از آن که حکومت ایران در یک اقدام بی پیشینه بهای نفت را در این کشور به سه برابر افزایش داد شهروندان این کشور بر علیه این اقدام حکومت دست به اعتراضات گسترده زدندند.

شهروندان ایرانی در اعتراض به این اقدام حکومت دست به راه پیمایی های گسترده در چندین شهر این کشور زده اند که باعث تخریب و به آتش کشیدن ده ها محل عام المنفعه به ویژه تانک های تیل گردیده است.

نیروهای نظامی ایران نیز در مقابل اعتراض شهروندان این کشور آرام ننشسته و دست به تیر اندازی و بازداشت معترضان در شهرهای مختلف زده اند که تا کنون در نتیجه همین بر خوردها دستکم 106 تن در 21 شهر ایران در جریان اعتراض های مردمی از سوی نیروهای نظامی ایران کشته شده اند.

از سویی هم سازمان عفو بین‌الملل گفته است که، بر اساس معلومات های موثق تلفات زیادی از سوی نیروهای نظامی ایران به اعتراض کننده وارد شده است که در پیوند به این موضوع  سازمان مذکور شدیداً نگرانی خود را ابراز کرده و از حکومت ایران خواسته است تا در برخورد با معترضات از خشونت استفاده نکنند.

در همین حال ویدیوهایی که در رسانه ها درز کرده است نشان میدهد نیروهای امنیتی ایران از ساختمان های بلند بالای معترضان تیر اندازی می کنند و معترضان را به شکل بیرحمانه مورد ضرب و شتم قرار میدهند.

همچنین شهروندان ایرانی اشتراک کننده در این اعتراض ها مدعی اند که  که نیروهای امنیتی اجساد اعتراض کننده ها را جمع آوری و پنهان کرده اند.

سازمان عفو بین الملل و سایر نهادهای جهانی استفاده از فشار و تیراندازی علیه اعتراض کننده ها در ایران را محکوم کرده و از این بابت شدیداً نگرانی خود را ابراز داشته اند.

با آن که نهادهای حقوق بشری بین المللی از حکومت ایران خواستار توقف خشونت در مقابل اعتراض کننده گان اند اما به نظر میرسد که حکومت ایران از ترس فروپاشی و به دلیل نارضایتی های روز افزون شهروندان کشور به هر گونه افزاری از جمله خشونت دست میبرد.

کوتاه این که با توجه به وضعیتی که در ایران حکمفرما است میتوان گفت حکومت ایران در سدد بقای خویش است و هیچ اهمیتی به خواست شهروندان این کشور قایل نیست، به همین منظور نمیخواهد در مقابل شهروندان ایران کوتاه بیاید و دست به هر گونه عمل از قبیل تیر اندازی ، بازداشت و سایر موارد میزند.

هرگاه این وضعیت ادامه پیدا کند مطمئناً با گذشت هر روز میزان نارضایتی مردم افزایش خواهد یافت و سبب بروز بحران های داخلی به شکل روز افزون در این کشور خواهد شد.

از دید من وضع پیش آمده در ایران ضمن این که باعث کشته ، زخمی و زندانی شدن شماری از شهروندان این کشور میگردد همزمان میتواند روزنه ای برای دست یافتن مردم این کشور به حقوق شهروندی که از حقوق اساسی اتباع جامعه بشری پنداشته میشود، گردد.

Share this page to Telegram

Comments