حملات هوایی نیروهای امریکایی افزایش یافته است

comments 0

801 Views

هندوکش- کابل : به اساس گزارش تازه پنتاگون در عراق ، سوریه وافغانستان بیشتر از ۵۰۰ تن افراد ملکی کشته شده اند
به اساس گزاش ها حملات هوایی نیروهای امریکایی نسبت به سال گذشته سه برابرگردیده است
به بیان این گزارش به اساس ارقام سال ۲۰۱۷ در افغانستان ۴۳۶۱ حمله هوایی در سوریه وعراق ۳۹۵۷۷ صورت گرفته است باز به اساس ارقام سال ۲۰۱۶ تنها درافغانستان ۱۳۳۷ ودرعراق وسوریه ۳۰۷۴۳ مورد حمله هوایی صورت گرفته است
درگزارش امده است که تلفات ملکی زمانی بیشتر میگردد که مخالفین مسلح از انها به عنوان سپر استفاده میکنند
پنتاگون درهمین حال میگوید ۴۵۰ گزارش تایید نشده دیگر هم موجود است که امکان بشتر شدن تلفات افراد ملکی بشتر گردد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments