حملات بالای مخالفین افزایش یافته است

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : نسبت به سال گذشته حملات امریکا بالای مخالفین بیشتر گردیده است
به اساس گزارش رسانه ها حملات نیروهای امریکایی نسبت به سال ۲۰۱۷ نصف ان در سال ۲۰۱۸ صورت گرفته است ۷۸ درصد بیشتر شده است
سخنگوی پنتاگون میگوید جنرال کان فالکر میگوید به اساس اجازه مقامات بالای مخالفین حملات بیشتر شده است
به گفته فالکو درین حملات تمرکز بیشتر بالای ولایات ننگرهار وکنر صورت گرفته است
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments