حمایت جنگجویان طالب از ارتش پاکستان

comments 0

0 Views

هندوکش – پکتیا: نیروهای ارتش پاکستان در ساحاتی از ولسوالی پتان و در امتداد خط دیورند که طالبان درآن حاکمیت دارند سیم خار دار نصب می کنند.
باشنده گان محلی می گویند که ، طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان جنگ می کنند تا نیروهای ارتش پاکستان زمینۀ نصب سیم خار دار را در امتداد خط دیورند فراهم گردد.
باشنده گان پتان می گویند:« هرچند ما تلاش می کنیم تا جلو نصب سیم خاردار را بگیریم اما طالبان اجازه نمی دهند که در مقابل نیروهای پاکستانی ایستاده شویم».
آنان می افزایند ، نه تنها این که در ولسوالی پتان بلکه در سایر ولسوالی ها نیز طالبانی اند با تمام قوت در راستای تأمین منافع پاکستان کار می کنند.
گفته می شود که طالبان بالای مردم فشار وارد می کنند تا مانع کار پاکستانی ها نگردند.
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply