جهان را به مبارزه مشترک می طلبیم

comments 0

0 Views

کشورهای که خود شان را ملزم به حقوق بشری و مبازه علیه تروریزم میدانند نباید مردم افغانستان را در مقابل سیل هجومی تروریزم و حامیان آنها تنها بگذارند ، کشورهای که در جهت منافع و آسایش ملت های خویش جنگ های نیابتی شان را توسط گروه های تروریستی در خاک افغانستان انجام میدهند ، باید بدانند که ملت و کشور افغانستان همانند کشورهای ملل به صلح آرامش و زندگی نیاز دارند.
اگر جنگ های نیابتی استخبارات متخاصم کشور های منطقه در این کشور نابود نگردد و عکس آن باعث افزایش خشونت ها ی بیشتر شود بدون شک دامنه آن به آرام ترین نقاط جهان خواهد رسید و افغانستان باطلاقی و قبرستانی خواهد شد برای تمام گروه های تروریستی و حامیان آنان که در این کشور همه روزه وحشت و دهشت می آفرینند .
بنآ از جهان می طلبیم که برای مبارزه باتروریزم، به رویکردی جامع نیاز است، زیرا تروریستان تنها با اجرای قوانین شکست نمی خورند ملت افغانستان تروریزم را در هرشکل و ظاهر و توسط هر کسی یا در هر جایی و با هر هدفی محکوم می کند. تمام اعمال تروریستی غیرقابل توجیه و بدون درنظر داشت انگیزه های شان در افغانستان و در هر کوشه ی از جهان از نظر ملت و دولت افغانستان جنایت محسوب می شود.
قربانی های که مردم افغانستان، منطقه وجهان تا کنون ناشی از فعالیت های تروریستی ، داده ومی دهند ، این مسئله را می رساند که آنچه امروز مهم ودر خور اهمیت بزرگ می باشد ، مبارزه صادقانه ومشترک باتروریزم درافغانستان، منطقه وجهان است .
جهان باید بصورت دسته جمعی به شبکه های تروریستی حمله کند و آنان را از بین ببرد؛ زیرا آنان ازقوانین سرپیچی کرده و غیرنظامیان را می کشند و جهان باید برای جلوگیری و شکست تروریزم ثابت قدم باشد.
تروریزم را نمی شود تنها با اجرای قانون، و حتا عملیات نظامی و امنیتی شکست داد؛ به همین دلیل است که به یک رویکرد جامع جهانی و منطقوی نیاز است .

اجماع بين المللي براي مبارزه باتروريزم باید بشکل واقعی شکل گیرد ١٦ سال از رويداد يازدهم سپتمبر سپری میگردد ، هنوزهم تروريزم به حيث يک تهديد و خطر جدى براى بشريت و کشورهاى مختلف جهان به شمار ميرود و کشورهاى منطقه، بايد در رابطه به گروه هاى تروريستى مسوولانه عمل کنند.
، افغانستان در خط اول مبارزه با تروريزم قرار دارد ، ملت و دولت افغانستان انتظاردارد که کشورهايى منطقه، در در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در رابطه به گروه هاى تروريستى مسوولانه عمل کنند و با رويکرد جمعى با اين پديده مبارزه نمایند تاباشد ملت مظلوم افغانستان و جهان عاری از دهشت وحشت و تروریزم در فضای کاملا صلح زنده گی نمایند .
پوهاند استاد عارف نظری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *