جهانی شدن صدای آزادی خواهی مردم بلوچستان

comments 0

0 Views

هندوکش – امریکا: با تشکیل حکومت پاکستان سیاستمداران پنجابی همواره اقلیت های قومی مانند بلوچ ها، پشتون ها و سندی ها را را در این کشور سرکوب نموده اند.
اما در این اواخر بر عکس دیگر اقلیت ها ، اقلیت بلوچ ها با مبارزات شعوری و با قبولی قربانی های زیاد در سراسر نقاط جهان این مبارزه را جاری نگهداشته اند.
پس از منتشر شدن تعدادی از شعارها و اعلانات در لندن و جینوا این بار در چهار راهی امریکا تایمز که یکی از محلات مزدحم نیویارک است اعلانات آزادی خواهان بلوچستان نصب شده و گفته می شود که در بیشتر از 100 تاکسی نیز اعلانات بلوچ ها نصب گردیده است.
سازمان جهانی بلوچ ها می گوید که، دیگر تحمل نسل کشی بلوچ ها را از سوی استخبارات و ارتش پاکستان نداریم و دنیا باید بخاطر ایجاد یک بلوچستان مستقل با آنها کمک کند.
در این شعار ها در مورد راه اقتصادی چین _ پاکستان ( سی پیک ) نیز انقاد صورت گرفته و آنان می گویند که این پروژه از بلوچ ها دزدیده شده است.
این شعار ها که در مقابل سفارت خانۀ پاکستان در امریکا نیز نصب شده اند در آن تذکر داده شده است که پاکستان حقوق بشر را پایمال کرده است.
بلوچ ها می گویند که مناطق آنان بیشتر از همه جاهای دیگر در پاکستان منابع طبیعی دارد اما فقط پنجابی ها بهره از این منابع می برند.
این شعار ها از سه روز بدینسو در حالی در امریکا نصب شده اند که ارتش پاکستان در ده سال اخیر فضاء را هر روز بیشتر از پیش بالای بلوچ ها تنگ تر ساخته است که در نتیجه شمار زیادی از بلوچ ها متواری و شماری هم به قتل رسیده اند.
چندی قبل یکتن از مبارزین قوم بلوچ بنام داکتر الله نظر ، خانم و پسرش نخست ربوده شد و سپس به قتل رسید و جسد آن از یک منطقه دور افتاده در پاکستان دریافت شد.
از جانب دیگر سندی ها خاموش اند و پشتون ها به خاطر این که مانند بلوچ ها به پا ایستاده نشوند از سوی استخبارات و ارتش پاکستان به کمک گروه های تندرو تحت فشار گرفته شده اند و ارتش این کشور همه روزه به بهانه مبارزه با تروریزم پشتون ها را به قتل میرساند که از همین سبب هزاران تن از آنسوی خط دیورند به افغانستان پناهنده شده و در حالت بدی به سر می برند.
گفتنی است که در جمع اقلیت های پاکستان بلوچ ها یگانه اقلیتی اند که بخاطر رهایی از ظلم و فشار پنجابی ها صدای خود را بلند کرده و هر روزه بسوی آزادی نزدیکتر می شوند.
فکور نعیمی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply