جنگ بر سر منافع مالی میان رهبران طالبان// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

جنگ برسر منافع مالی در میان رهبران طالبان از آنجا شروع میشود که ملا برادر بعداز چند سال زندانی در زندان های پاکستان به منظور رنگ و بوی تازه دادن به پروسه صلح از زندان رها و به قطر به عنوان نماینده سیاسی گروه طالبان فرستاده میشود. حضور ملا برادر در راس نماینده سیاسی گروه طالبان و استقبال او توسط کشور های منطقه بخصوص پاکستان و ایالات متحده به عنوان چهره صلحجو به یکبارگی در ساختار داخلی گروه طالبان شکاک های بوجود آورده است آنعده از طالبان که از جنگ خسته به نظر می آیند و میخواهند با چهره جدید از طالبان نمایندگی بکنند در کنار ملا برادر قرار گرفته اند ولی عده کثیری نیز به بیعت خود با ملا هیبت الله باقی اند. تنش بر سر منافع سیاسی به حدی بوده است که میان هوادران ملا هیبت الله و ملا برادر چند پیش درگیری های نیز صورت گرفت. به گونه ای که برادر ملا هیبت الله در کویته پاکستان در مسجدی از سوی افراد ملا برادر انتحار شد و همین طور در جواب هواداران ملا هیبت الله توسط فردی به منزل ملا برادر حمله ور شدند. تنش ها بر سر منافع سیاسی تنها به منظور کسب قدرت سیاسی و نظامی گروه طالبان نیست بلکه رخ دیگر این تنش ها کسب منفعت بیشتر است. رهبران طالبان و فرماندهان نظامی این گروه هدف از جنگدین خود را تنها به ایدیولوژی خود منحصر نکرده اند بلکه تلاش آنها برای جنگیدن ایجاد زندگی مرفع برای خود و خانواده های شان نیز میباشد آنها بر خلاف آنچه دیده میشوند دارای زندگی های مرفع برای خانواده های خود هستند و اعضای خانواده شان درخارج از افغانستان و با امکانات بالای زندگی میباشند. نمونه واضح آن آغا جان متعصم از رهبران اسبق این گروه است که در یکی از مصاحبه های خود با طلوع نیوز در مورد خانواده خود اظهار داشت که فرزندان او در خارج از کشور تحصیلات عالی میکنند. از طرف دیگر منابع مالی طالبان را کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در باراز منطقه و بدست آوردن پول های نقد از سوی کشور های حامی این گروه میباشد که سالانه به میلون ها دالر بالغ میشود که در دسترس رهبران و فرماندهان نظامی این گروه قرار داده میشود. بناءً در این شکی نیست که یک بخش از تصاحب قدرت از سوی رهبران طالبان بدست آوردن این پول ها و چگونگی مصرف آن میباشد. چندی پیش همچنان گروه طالبان در گزارش بیان داشتند که ملا برادر با استفاده از موقف خود به تجارت خود در کشورها خاور میانه پرداخته است. گفته میشود که جنگ بر سر منافع مالی میان رهبران طالبان تا جای بوده که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در راستای حل آن تلاش های را انجام داده است. در مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا، چانه زنی های که از طرف ملا برادر صورت گرفته بود که کمک های مالی آمریکا برای طالبان باید در اختیار او قرار داده شود. با این استدلال که فرماندهان تحت امر او میتوانند با گروه های مقابله کنند که از نظر آمریکا دهشت افگن تعریف شده است.  بر اساس گزارش روزنامه راه مدنیت سقف این کمک های مالی  به گفته برخی رسانه های خارجی تا 9 بیلون دالر میرسد. حالا وقتی مسله 9 بیلون دالر مطرح باشد شکی در این مورد باقی نمی ماند که جنگ بر سر منافع مالی در میان این گروه با آن چند دستگی که قبلاً بوجود آمده شکل گرفته است که نمونه آن هم تلاش ملابرادر برای ترور هیبت الله و تلاش ملا هیبت الله برای ترور ملا برادر است. تنش های مالی موجود خیلی زود دستگاه و ساختار طالبان را عوض خواهد نمود و به نظر میرسد که ملا برادر بتواند برنده این بازی باشد. حالا این تنش های مالی چی بر اساس کمک های مالی ایالات متحده آمریکا بعداز توافق صلح با طالبان باشد و یا از راه قاچاق مواد مخدر یا کمک های مالی حامیان شان، چند دستگی که بوجود آمده تمامی جناح ها به شمول حکومت افغانستان میتواند ضربه های محکم بر پیکر این گروه بزند و بخصوص ایالات متحده آمریکا با استفاده از تیوری توطیه میتواند کمر این گروه را قبل از مذاکره بشکند. در کل گفته میتوانیم که تنش های مالی کمر این گروه را شکستانده و چهره جدید این گروه را برملا ساخته است که اینها نه برای ایدیولوژی خود که برای منافع خود در جنگ اند.

Share this page to Telegram

Comments