جنایت تحت نام جهاد یا سود جویی تحت نام کاهش خشونت

comments 0

1 Views

اخیراً گروه طالبان در قطر بر سر کاهش خشونت ها با نماینده ویژه ایالات متحده امریکا داکتر زلمی خلیلزاد توافق نموده اند و گفته اند برای ده روز کاهش ۸۰ فیصدی خشونت را در سراسر افغانستان به اجراء خواهند گذاشت و حکومت افغانستان نیز ازین اقدام استقبال نموده است و ماننده قاعده فقهی که میگوید در انتخاب میان ضرر بزرگ و کوچک پسندیده است که ضرر کوچک انتخاب گردد و دولت افغانستان نیز میان ضرر بزرگ و کوچک ضرر کمتر را انتخاب نموده است و یا هم میتوان گفت که تلاشی است در راستای ایجاد فضای اعتماد و امید برای مردم رنجدیدده و مظلوم افغانستان که سالهاست با جنگ ها وخشونت ها سر دچار هستند اما جان گپ اینجاست که طالبان طی ۱۸سال گذشته پیوسته فریاد میزدند که افغانستان یک کشور اشغال شده است و توسط امریکا و غرب اشغال گردیده است و جنگ که ما راه انداخته ایم جهاد است و فرض بالای هر مسلمان و ما تا روز قیامت به جهاد خود در مقابل کفار ادامه میدهیم ، جالبتر از همه طالبان دانسته و یا هم نادانسته به اصطلاح بالای خود عریضه نموده اند و دست به اقرار تاریخی زده گفته اند که بالای کاهش خشونت به امریکا به توافق رسیده اند در حالیکه قبلاً این گروه مدعی بود که در مقابل امریکا جهاد مینمایند و به همین بهانه هزار ها تن را کشتند و شهر ها را ویران ساختند اما اکنون اشکار گردید که این گروه درین مدت بالای مردم بیچاره ما خشونت و ظلم روا داشته بودند و به این کار خود صبغه دینی تحت نام جهاد میدادند و چه خداوند بزرگ که چه راز ها را آشکار میکند و ظالم را شرمنده خلایق میسازد، عبدالله انس الجزایری که در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، رئیس دفتر مجاهدین در شهر پیشاور پاکستان بود، در کتاب خود از تحریف مفهوم جهاد و همچنین دشوارتربودن تاسیس یک دولت کارآمد و جامعه مترقی در مقایسه با جنگ شهادت و خشونت سخن میگوید ، وی در کتاب خود تحت نام ( “زندگی جهادی؛ از الجزایر تا افغانستان”) نوشته است  “تاسیس دولت دارای آموزش، بهداشت، اقتصاد، حقوق بشر و آزادی از جنگیدن مشکل‌تر است.

نامبرده میگوید ایجاد حکومت ، بازسازی و ترقی به نهایت کار مشکل است نسبت به خون ریزی ، شهادت و خشونت برای بدست آوردن حکومت ویا هم منافع شخصی و گروهی ، به باور وی جهاد واقعی را  افغان‌ها با روس ها در سال ۱۹۷۹ انجام دادند که با ریختاندن خون شهدا آزادی از کفار روس بدست آمد و سالانه بطور پرشکوه و افتخار ازآن تجلیل نیز به عمل میایید، به گفته وی طالبان ، القاعده و داعش و غیره نیز خود را جهادی نامیده و تحت این نام خون می‌ریزند. هر دو طرف به مفهوم جهاد ظلم می‌کنند.

به باورمردم افغانستان جنگ نیروهای افغان در مقابل طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت “جهاد” است زیرا طالبان تحت نام دین، بزرگترین جنایات ضد بشری را انجام می‌دهند. جنگ شان ناروا است و جهان اسلام به شمول امام کعبه شریف که قبله مسلمانان است، جنگ طالبان را حرام دانسته و آنرا منافقت دانسته است.

مردم میگویند دفاع نیروهای افغان دفاع مشروع است؛ دفاع در برابر منافقت و جنگ علیه باطل است. ازینرو می‌توان این دفاع را جهاد نامید، جهاد برای حفظ کشور ما از شر منافقین، حفظ نوامیس و خاک در برابر تجاوز یک گروه ویرانگر این گروه مسوولیت حملاتی را بر عهده گرفته اند که در آن غیرنظامیان به شمول کودکان و زنان کشته شده اند. بیشتر این حملات، انتحاری بوده است؛ حملاتی که علمای افغانستان و سایر علمای جهان می‌گویند برخلاف آموزه های دین اسلام است.

در حال حاضر قرار است بزودی روی توافق روی کاهش خشونت صورت گیرد و جنگ حتی برای مدتی اندکی هم اگر شده است کاهش پیدا کند و مردم ما بتوانند زیر سایه صلح و امید ولو اگر ساعتی هم شده است عاری از ترس و وحشت زندگی کنند و این را همگی به فال نیک میگیرند اما گله مردم ما باقی خواهد ماند طالبان که خود را صاحب این خاک و بوم میدانند و به خود افغان خطاب میکنند با امریکا صلح و با برادران خود جنگ ؟ این نوع زندگی حتی در میان حوانات نیز مروج نیست که با خودگی ها جنگ و با بیگانگان صلح گردد .

Share this page to Telegram

Comments