جمشید رسولی : بیش از ۲۵۰۰ قضیه خشونت علیه زنان در یک سال گذشته رسیدگی شده است

comments 0

8521 Views

هندوکش-کابل :جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید، از ماه جدی سال گذشته تاکنون به دو هزار و 527 قضیۀ خشونت علیه زنان رسیده‌گی شده است.

آقای رسولی، امروز   در نشستی خبری در کابل می‌گوید، لت‌وکوب، تجاوز جنسی، آزارواذیت، عقد اجباری، ممانعت از حق ازدواج و کار و منع تصرف در اموال از مهم‌ترین موارد ثبت‌شدۀ خشونت علیه زنان‌ست.

به گفتۀ او، از مجموع دو هزار و 527 قضیۀ خشونت علیه زنان، 1240 مورد آن لت‌وکوب، 263 مورد آزارواذیت، 149 پروندۀ تجاوز و 217 پروندۀ دشنام و تحقیر می‌باشد.

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments