جسد امدادگر جاپانی به کشورش فرستاده شد

comments 0

0 Views

هندوکش-کابل : ناکامورا امداد گر جاپانی که روز گذشته در ولایت ننگرهار از سوی افراد طالبان کشته شد اکنون

دولت افغانستان در یک تشریفات رسمی و با حضور رییس جمهور غنی، پیکر داکتر ناکامورا را به جاپان فرستاد.

رییس جمهور غنی در مراسم تشیع پیکر داکتر تتسو ناکامورا وعده کرد که عاملین قتل وی را نیروهای امنیتی بزودی به سزای اعمالشان خواهند رسانید

غنی تاکید کرد که تمام پروژه های داکتر ناکامورا را تکمیل می کند و آن ها به نام داکتر ناکامورا نام گذاری می کند.

در همین حال همسر و دختر تتسو ناکامورا، داکتر جاپانی و شهروند افتخاری افغانستان نیز برای انتقال جسد او به کابل آمده بودند، با سران حکومت وحدت ملی دیدار کردند.

ترور ناکامورا با واکنش های گسترده در میان شهروندان افغانستان روبرو شده و آن ها به یاد او، در چندین شهر شمع افروزی کردند و در ضمن پاکستان را عامل اصلی ترور این داکتر امدادگر میدانند

عبیدرادپور.

Share this page to Telegram

Comments