جای ملا هیبت الله با ملا برادر عوض میشود// استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

ملا برادر خیلی زیرکانه از سوی ای اس ای پاکستان از زندان رها میگردد و به نمایندگی دفتر سیاسی طالبان در قطر میرسد ، ای اس آی پاکستان با یک برنامه از قبل طرح شده حضور او را در مذاکرات صلح خیلی بزرگ نشان میدهد و تلاش میکند تا چهره ملا برادر طالبانی را به نمایش بگذارد که خسته و اهل مذاکره و مفاهمه اند. روی همین دلیل ملا برادر در نو دور مذاکرات صلح به شدت از سوی ای اس ای قرنطین است تا رفتار و اعمال او به گونه ای باشد که از یک سو منافع جمهوری پاکستان را حفظ کند و از سوی دیگر برای آمریکایی ها نشان بدهد که طالبان در خود رهبران چون ملا برادر را دارند که میتوان با آنها از در معامله داخل شد. اگر کمی هم به عقب برگردیم ملا برادر چندین سال قبل در زمان حکومت آقای کرزی به منظور نشان دادن روی خوش به پروسه صلح افغانستان از سوی نظامیان پاکستان دستگیر و زندانی شد حالا به خوبی درک میشود که اصلاً بحث زندانی شدن ملا برادر در کار نبوده بلکه او در این مدت به شدت زیر نفوذ ای اس ای برای رهبری یک شبکه جنگی آموزش دیده است. زیرا برای ای اس ای که گروه طالبان را کمک های مالی و تجهیزاتی میکند به سادگی مکان بود و باش رهبران طالبان معلوم است. این موارد بعد ها نمایان گردید که گروه طالبان در این کشور گردهمای ها بزرگ را به منظور تعیین رهبران خود برگزار نمودند و اخیراً یکی از رهبران این گروه یعنی برادر ملا هیبت الله در شهر کویته که در مسجدی ملای امام بود کشته شد. یعنی بطور واضیح میتوان گفت که ملا برادر برای یک چنین روزی تحت مراقبت قرار گرفته بود. نو دور مذاکرات صلح گروه طالبان با ایالات متحده آمریکا در اثر پا فشاری های ملا هیبت الله و عدم سازش او با خواسته های آمریکا و منافع ملی پاکستان تنش های را بر سر رهبری این گروه بوجود آورده است. در واقع شکست پروسه صلح و لغو آن توسط ریس جمهور ترامپ ضعیف ای اس ای را به نمایش گذاشت زیرا پاکستان خیلی زیرکانه برنامه ریخته بود تا با توافق با ایالات متحده و آن هم به گونه ای که متن توافق نامه تهیه شده بود به اهداف استراتیژیک خود برسد و آن عبارت بود از به قدرت رسانیدن طالبان از متحدین دیروز ، امروز و فردایش بار دیگر بخاطر جا پیدا کردن در دولت افغانستان. اما از آنجا که ایالات متحده به این خواسته او پی برد و مذاکرات را لغو قرار داد ، از نقش ملا هیبت الله بیشتر کاسته شد. حالا اینجا است که نوبت به ملا برادر میرسد تا به اریکه قدرت طالبان تکیه زند به همین دلیل نخست با انجام حمله انتحاری در داخل مسجد برادر ملا هیبت الله را کشته میشود تا بعد از خلع ملا هیبت الله از قدرت کسی دیگر جرات بلند نمودن صدای خود را از خانواده او نداشته باشد.رفع ممنوع الخروجی ملا برادر از قطر و سفر او به پاکستان و پذیرایی گرم ازاو توسط وزیر خارجه پاکستان و حمله بر منزل او به منظور ازبین بردن او جرقه از به قدرت رسیدن او میباشد که توسط هوادران ملا هیبت الله در شهر کویته صورت میگیرد.دیر یا زود ملا هیبت الله با به گونه مسالمت آمیز و یا هم ترور و یا هم زیر بمب افگن طیاره های بدون سرنشین آمریکا از میان برداشته خواهد شد و ملا برادر به قدرت تکیه خواهد زد تا به اهداف پاکستانی لبیک گفته و منافع پاکستان را بهتر از ملا هیبت الله تحقق ببخشد.بدون شک که تغیر در رهبری طالبان تغیر در تمامی سطوح صورت خواهد گرفت و گروه طالبان در این مقطع زمانی به شدت ضعیف خواهند شد که یک جانس خیلی خوب به حکومت افغانستان بوده میتواند تا با ضعف مدیریت در جبهه جنگی و سیاسی از آن بهره برداری محکم نماید.

Share this page to Telegram

Comments