جایگاه ۸ ثور در تاریخ معاصر// نیلوفر مستعد

comments 0

0 Views

۸ ثور روزیست که در آن چهارده ساله زحمات و مشقات جهاد و مبارزه ملت مومن و مجاهد افغانستان با قربانی دوملیون شهید و پنجصدهزار معلول و معیوب و آواره گی هفت ملیون انسان این سرزمین درآن گره خورده و نمادیست از رشادت و پایمردی ایثار و فداکاری استقلال و آزادی خواهی رزمنده گان دلیر و سپاهیان اسلام درمقابل لشکرکمونیزم و الحاد برای نسل های آینده کشور که امانت آزادی و استقلال را در پرتو اسلام و ایمان نباید هیچگاهی به چشم کم نبینند، و درحراست و پاسبانی اش سهل انگاری ننمایند، و از آرمانیکه شهداء بخاطر رسیدن به آن جان های شرین  شان را نذر کرده اند، درتحقق آن یکدمی هم غفلت ننمایند، و برسرخون شهداء معامله گری چون رهبر نمایان بی ماهیت و پیش قرولان استعمار برای بلعیدن ملت های قرار خواهند گرفت کسانیکه  بر سرنوشت این ملت و خاک معامله کرده اند متاسفانه کم نیستند، که از اعتماد مردم خود سوء استفاده کرده، و به سرنوشت شان بخاطر تکیه زدن بر اریکه قدرت به زور بیگانه معامله گری نمودن که شاه شجاع و کارمل را برائت دادن  به حدی در غلامی بیگانه افراط کرده و میکنند، که جنایتکاران گذشته فراموش گردید، نسل جوان که نیروی فعال و سازنده یک کشور اند میراث دار ارزشهای مادی و معنوی کشور نیز میباشند.

بناً آزادی و استقلال در سایه اسلام که بخاطر آن خون  دو ملیون انسان ریخته است، نباید خدای ناخواسته  دست کم گرفته شود، بلکه برای تطبیق آرمان شهداء عزیز مجدانه سعی و تلاش نمایم  تا ملت ما در سایه صلح و امنیت واقعی اخوت و برادری درمیان همه ساکنین کشور با ترقی و پیشرفت و نجات از احتیاج بیگانه زنده گی آبرومندی درمیان دیگر ملل جهان داشته باشیم.

دشمنان افغانستان سخت در تلاش اند تا هویت و افتخارات ما را با چال و نیرنگ های شیطانی  و بدنام سازی و کم جلو دادن ارزشهای اسلامی و ملی ما را با نفاق افگنی های رنگ رنگ گروهی قومی سمتی مذهبی زبانی و غیره از ما بربایند و ما را مردم ذلیل و بی هویت فاقد عزت و شجاعت و محتاج به بیگانگان سازند و در طی ۲۶ سال بعداز پیروزی جهاد انواع توطئه ها و دسیسه ها را جهت بدنام سازی جهاد و مجاهدین راه اندازی نمودن بناً برماست تا با هوشیاری و بیداری دسایس دشمنان را خنثی و در تحکیم وحدت و همدلی اخوت و برادری تلاش نمایم و با زخمات شبانه روزی کشور خود را از جنگ و خشونت احتیاج و عقب مانی نجات دهیم.

و من الله توفیق

Share this page to Telegram

Comments