جایگاه محیط زیست سالم در اسلام و تاثیر آن بالای انسان ها // گردآوری و تنظیم:سید جمال اخگر

comments 0

0 Views

بخش پنجم: دیدگاه منتسکیوی فرانسوی در مورد محیط زیست

پس از نقش آب – هوا – محیط و دیدگاه ابن سینای بلخی که در بخش های نخست – دوم – سوم و چهارم مقاله به آن اشاره شد اکنون در این بخش مختصراً به دیدگاه دانشمند و متفکر سیاسی فرانسوی “منتیسکو” در مورد محیط زیست سالم می پردازیم.

شارل-لوئی دو سکوندا یا بارون دو منتسکیو یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری بود که در سال ۱۶۸۹ در بوردو یکی از شهرهای فرانسه زاده شد و در ۱۰ فبروری سال ۱۷۵۵ در پاریس در گذشت.

منتسکیو در قرن هجدهم به تفصیل از آثار شرایط جغرافیائی سخن گفت؛ وی عوامل جغرافیائی مانند، اقلیم، منابع طبیعی، کوهستانی بودن یا جزیره نشینی و صحرانشینی را بر خلق و خوی اقوام مؤثر می داند.

منتسکیو در اثر مشهور خود «روح القوانین» درباره طبیعت و آب و هوا بحث کرده و می گوید: صفات روح و عواطف انسانی در اثر آب و هواهای مختلف تفاوت دارند.

او می گوید که هوای سرد منتهی الیه الیاف خارجی بدن ما را منقبض می کند و این انقباض باعث افزایش فعالیت آنها شده، موجب برگشت خون از انتهای بدن به طرف قلب شده و هوای سرد طول این الیاف را کمتر نموده و بر نیروی آنها می افزاید. برعکس هوای گرم منتهی الیه الیاف را سست و دراز می کند و از نیرو و قابلیت حرکت آن می کاهد.

از نظر منتسکیو انسانی که در اقالیم سردسیر پرورش می یابد دارای قوت بیشتر، قلبی قوی تر، اعتماد به نفس، گذشت، عدم انتقام، صداقت و دوری از حیله و نیرنگ است.

از دیدگاه منتیسکو ؛ در کشورهای شمال، بدن شبیه به یک ماشینی است که سالم و خوب شناخته شده باشد؛ اما سخت و مستحکم است. چنین بدنی لذت خود را در چیزهایی می داند که بیشتر اعمال بدنی را تحریک کند و بنابراین از شکار و مسافرت و جنگ و…لذت می برند.

در کشورهای شمالی ملت هایی خواهید یافت که کمتر معایب دارند و به اندازه کافی صداقت و صراحت لهجه و تقوی در آنها یافت میشود؛ ولی به کشورهای گرمسیر وقتی نزدیک می شوید، گمان خواهید کرد که از سرچشمه اخلاق دور می شوید. عواطف شدید تولید جنایات بزرگ می کند هر کس می خواهد مزایای تسکین امیال و عواطف را از دست دیگری برباید و به خود تخصیص دهد.

وی در همان اثر معروفش روح القوانین می نویسد: «آب و هوای گرم، کم و بیش موجب سستی می شود و برعکس در آب و هوای سرد اثری است که سکنه آن نقاط را کم و بیش نیرومند می نماید و می توانند زحمات سخت و طولانی را تحمل کنند؛ این موضوع نه تنها با مقایسه ملل و کشورهای مختلف ثابت می شود، بلکه هرگاه در یک کشور نیز سکنه نقاط گرمسیر و سردسیر آن را با هم مقایسه نمائید، این حقیقت به دست می آید. مثلا جرئت و فعالیت ملل شمالی چین زیادتر از فعالیت ملل جنوبی آن کشور است و همین طور فعالیت سکنه کوریای شمالی از سکنه کوریای جنوبی آن بیشتر می باشد».

هرگاه این فرمول آقای منتیسکو را در کشور خود ما (افغانستان) ملاک قرار دهیم به وضاحت این موضوع را مشاهده کرده میتوانیم.

پایان بخش پنجم

ادامه دارد…

Share this page to Telegram

Comments