ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 حمل آغاز می‌شود

comments 0

38 Views

هندوکش_کابل : گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات، این مطلب را روز یکشنبه در اولین برنامه آموزشی آموزگاران انتخاباتی کمیسیون انتخابات بیان کرد.
وی به مردم وعده داد که کمیسیون انتخابات آمادگی کامل در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را داشته، و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
آقای صیاد گفت که روند ثبت نام رای دهندگان از طریق تذکره‌های ورقی و در دو مرحله صورت خواهد گرفت. به گفته‌ او، مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات را تحت پوشش قرار داده و سپس در ولسوالی‌ها و روستاها انجام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان 12 هزار کارمند جذب کرده است.
آقای صیاد گفت، افردای که در هر حوزه‌ که ثبت نام می‌کند، در همان حوزه می‌تواند رای بدهد. آقای صیاد تاکید کرد، که کمیسیون مستقل انتخابات گام‌های عملی را برای برگزاری انتخابات در سال جاری برداشته و تا ده روز آینده تقسم اوقات انتخاباتی را نیز اعلام خواهد کرد.
همزمان با این معاذالله دولتی، معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات، بر اهمیت انتخابات تاکید کرده گفت که افغانستان در یک حالت دشوار قرار داشته و نباید کسی در جریان انتخابات به نفع و ضرری کسی کار کند.
وی بیان کرد که تخطی در کار کمیسیون انتخابات به عنوان جرایم انتخاباتی پنداشته شده و کمیسیون انتخابات تخطی کارمندان را نادیده نمی‌گیرد. وی از آموزگاران انتخاباتی خواست که با در نظرداشت شرایط کشور و اصل بی طرفی در کمیسیون مستقل انتخابات کارشان را انجام بدهند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments