خواستگاه دولت افغانستان در گفتگوهای تازه صلح // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

بعد از لغو مذاکرات صلح از سوی ریس جمهور ترامپ حکومت افغانستان تلاش های فراوان نمود تا این گفتگو ها از سر گرفته شود ، در واقع گفتگو های که هم اکنون در قطر میان آمریکا و طالبان آغاز شده است از تلاش های ریس جمهور محمد اشرف غنی میباشد. زیرا این گفتگو ها قبل از گفتگو های بین الافغانی در چین و بعد از دیدار زلمی خلیلزاد از کابل و ملاقات او با ریس جمهور ، ریس اجرایی و بعضی از سیاسیون دوباره آغاز شد. سفیر آخیر زلمی خلیلزاد به کابل در واقع شنیدن دیدگاه ها و خواسته های حکومت افغانستان در مذاکرات میان آمریکا و گروه طالبان است . زیرا آیالات متحده آمریکا یکبار دیگر قبلاً تلاش نموده بود تا با حاشیه راندن دولت افغانستان یکطرفه با گروه طالبان توافق را امضاء کند اما تلاش های حکومت افغانستان به کاخ سفید نشان داد که راه و روش را که شما در پیش گرفته اید در واقع نه تنها که به جایگاه ایالات متحده آمریکا صدمه میزند که دستاورد های جهانیان را در افغانستان نیز زیر سوال میبرد. بناءً اکنون آیالات متحده و نماینده او زلمی خلیلزاد برای این که دوباره شکار برنامه های طالبان نگردد و از طرف اشتباه قبلی را در رابطه به حکومت افغانستان مرتکب نشود به کابل آمد و یا خواسته های حکومت کابل به قطر رفت. اکنون که مذاکرات صلح در قطر جریان دارد و خواسته های حکومت افغانستان نیز روی میز مذاکره است. خواسته های حکومت افغانستان را بعد از سفر آقای ترامپ و گفتگو ریس جمهور با او میتوان درست تر درک کرد. ریس جمهور در دیدار خود با ریس جمهور ترامپ از او خواسته بود تا در مذاکرات تازه با طالبان با این موارد طالبان تعهد پسپارند که رابطه خود را با گروه های تروریستی خارجی قطع کنند و مخفیگاه های این گروه در کشور های همسایه باید نابود شوند، آتش بس را پذیرفته و به مذاکرات بین الافغانی توافق کنند.دیده میشود که حکومت کابل برای این که مذاکرات میان آمریکا و طالبان به نتیجه خوب برسد و طرفین بتوانند به یک توافق دست یابند باید موارد فوق را مدنظر بگیرند. آمریکا نیز از آنجا که خواهان هر چی زودتر است تحقق صلح در افغانستان میباشد تلاش میکند تا این خواسته های جامعه عمل بپوشد ، طالبان نیز گفته اند که حاضرند بعد از توافق به آتش بس روی بی آورند در مرکز شهر ها انتحار نکنند و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. قبلاً حکومت افغانستان بدون هیچ پیش شرط با گروه طالبان میخواست روی میز مذاکره بنشیند اما اکنون این مسله تغیر کرده است چنانچه در بالا ذکر کردیم حکومت افغانستان خواسته های خود را دارد . از طرف جای خوشبینی است که گروه طالبان به این خواسته های تا جای توافق کرده اند اما دیده شود که بعد از ختم مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان تا چی حد خواسته های مردم افغانستان و حکومت افغانستان در آن گنجانیده شده است. از دید نگارنده به فرض اگر این خواسته ها درست از سوی طرفین پذیرفته نشوند و طرفین بدون توجه به آن توافق را با خواسته های طرفین به امظاء برسانند سرنوشت روند صلح افغانستان نه تنها که به درازا خواهد کشید که به یک بن بست واقع مواجه خواهد شد. خواسته های حکومت افغانستان یکی از گزینه های بسیار مهم برای آمریکا و طالبان میتواند باشد در غیر آن بعد از توافق اگر آمریکا هم خواسته باشد نمیتواند از تعهدات خود با حکومت افغانستان دست بکشد و اگر چنین هم بکند حامیان منطقه ای و اروپایی افغانستان او را کمک خواهند نمود و آن زمان طالبان اگر خواسته هم باشند با مذاکرات بین الافغانی رو بی آورند و این مذاکرات در محور سیاسیون و دور از حکومت برگزار شود نتیجه نخواهد داد و طالبان قادر نخواهند شد به کابل بیایند. در کل متیوان گفت که خواسته های حکومت میتواند تعیین کننده سرنوشت اصلی روند صلح افغانستان باشد.

Share this page to Telegram

Comments