تلاش افغانستان برای عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت بورد (ICC)

comments 0

0 Views

هندوکش – ورزش: حکومت افغانستان معتقد است که برای عضویت دایمی کشور در شورای بین المللی کرکت زمان مناسب فرا رسیده است و با بدست آوردن عضویت دایمی این شورا، فرصت مناسب برای پیشرفت کرکت در کشور فراهم خواهد گردید.
هندوکش پرس ـ افغانستان طی یک دهه گذشته به عنوان عضو درجه دوم در شورای مذکور، دستاوردهای قابل ملاحظه ای در بازی های کرکت داشته است.
با کسب موفقیت های تیم ملی کرکت کشور در بازی های گذشته، کرکت بورد افغانستان خواستار عضویت دایمی شورای بین المللی کرکت بورد (ICC) گردید.
در شرایط فعلی کشور، کرکت باعث خرسندی مردم گردیده و در این رشته ورزشی، افغانستان دست آورد های خوبی داشته است.
عمر طاحا

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *