تقدیم به. سربه دارترین سردارتاریخ

comments 0

0 Views

تصُورآینه

شهادتت شهامت

بزرگیست که آمورا از بلندای پامیر

تا دره های پنجشیر در اهتزازدر آورده است

و

قهرمانیت صداقتسیت

که روی شقیقه یی هیچ سنگی

ترسیم نخواهد شد

جز قلب های مهربان

که هر روز آرمان هایت را در ذهنشان پرورش میدهند

نامت در تصُورآینه نُمایی از پیروزی جهان را نقش میبندد

از همان روزی که نفسهایت سوی کهکشان ها پراواز کرد

مهین دگر آرامشش را از دست داد

فصل ها با رنگ هایشان زهریست که از میان این زمان میگذرند

بعد تو!

تصویربردارن زیادی تصویرهای ماندگار را نقشه کشیدند

و

سربریدن دوست مهربانت

که گام هایت را بال میزد

و

آنقدر در واژه یی صلح درگیر بود

که نامش پس از پروازش

رویی صحفه یی تاریخ

“شهید صلح ” شد

مسعود بزرگ !

دیرزمانیست که پرنده های زنده گی بدون تو نفس نمیکشند

بدون تو درخت .

بدون تو هوا .

بدون تو آزادی .

ای دلاور دوران ها ای سربه دارترین سردار تاریخ

کجاستند دستهای مهربانت تا گهواره ی کودکی صلح را آرام آرام بجنباند

و

زلف های برهم خورده یی آزادی را نوازش کند

آه میدانی !

” آزادی میان قاب شکسته یی تاریخ هنوز هم خون میخواهد”

و

زمین هرروز خسته گی هایش را در عمق یک فاجعه بزرگ فاجه میکشد

“عارف بسام”

Share this page to Telegram

Comments