تصویب تغییرات در قانون اساسی اوکراین از سوی پارلمان این کشور

comments 0

176 Views

هندوکش _ اوکراین: اعضای پارلمان اوکراین قبل از سخنرانی پیترو پروشینکو ، رییس جمهور این کشور با اکثریت آراء تغییرات در قانون اساسی اوکراین را که مسیر داخل شدن این کشو را به ناتو و و اتحادیه اروپا تعیین می کند تصویب نمودند.
رئیس جمهور اوکراین پیترو پروشینکو اظهار داشت تغیر قانون اساسی این کشور به هدف داخل شدن آن به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا یک هدف استراتژیک می باشد که پیام جدی را به مسکو می‌رساند که اوکراین مسیر خود را خودش تعیین می کند.
پروشینکو در سخنرانی در پارلمان کشورش دیروز ۲۲ نومبر گفت روسیه همچون یک کشور متجاوز دیگر حق ویتو را در برابر تصمیم اوکراین برای داخل شدن در ناتو و اتحادیه اروپا نخواهد داشت.
پروشینکو تاکید نمود که این حق آزاد کشور اوکراین می‌باشد که با اعتماد مسیر تعیین کرده خود را طی نماید.
دادان وزیری

Share this page to Telegram

Comments