تشدید اختلافات میان اعضای تیم مذاکره کنند طالبان در قطر

comments 0

23 Views

هندوکش- کابل: منابع آگاه از تشدید اختلاف میان اعضای هیئات مذاکره کنندۀ طالبان سخن می گویند.
طالبان بر سه عضو هیئات خود هر یک قاری دین محمد حنیف از بدخشان، مولوی محمد قاسم ترکمن از جوزجان و مولوی عبدالسلام حنفی از فاریاب شک کرده اند که برای هیئات دولت افغانستان اطلاعات می دهند. این سه نفر تحت نظارت بیشتر ریاست هیئات طالبان قرار گرفته و از دیدار جداگانه با اعضای هیئات دولت و افراد خارجی منع شده اند. گزارشات دیگر از تشدید اختلاف میان شیخ عبدالحکیم حقانی از هلمند و مولوی شهاب الدین دلاور از لوگر حکایت می کند.
گفته می شود که این اختلاف به تعلقات قومی آنها و سایر اعضای هیئات به شاخه های درانی و غلجایی بر می گردد که مولوی عبدالحکیم حقانی می خواهد او با تیم درانی تمام صلاحیت هیئات را در مذاکرات صلح و تماس با هیئات و دیپلومات های خارجی در دست خود داشته باشند.
مولوی شهاب الدین دلاور که قبلاً از جانب هیئات در تماس دایمی با سفارت پاکستان بود، از این تماس منع شده است. برخی از منابع خویشاوندی او را با معصوم ستانکزی رئیس هیئات دولت، عامل دیگر در سلب صلاحیت رئیس هیئات طالبان می دانند.
عزت تبیان

Share this page to Telegram

Comments