تدویر نخستین جشنواره گل زعفران در کابل

comments 0

0 Views

هندوکش –کابل: مسئولان وزارت زراعت کشور از برگزاری نخستین جشنواره گل زعفران در کابل خبر می دهند.
به گفته آنان این جشنواره به ابتکار ریاست زراعت کابل و در هوتل بی نظیر برگزار گردیده که در آن از دهقانان موفق در کشت زعفران تقدیر به عمل می آید.
این وزارت می افزاید، در سال جاری مجموعاً 6250 کیلوگرام پیاززعفران و بسته های زراعتی آن برای 25 تن ازدهاقین علاقمند در ولسوالی های ولایت کابل توزیع گردیده و کارمندان ساحوی ریاست زراعت کابل آنان را رهنمایی می کنند.
آنان افزودند؛در سال جاری حدود بیشتر از 400 تن دهقان در 14 ولسوالی کابل در مورد کشت، جمع آوری وپروسس وبازار یابی زعفران ازطریق کورس آموزشی در مکتب ساحوی دهاقین آموزش دیده اند.
گفتنی است که مجموعاً 104 تن دهقان در ولایت کابل مصروف کشت و کار زعفران بودند و به گفته آنان امسال در میزان کشت و کار شان تغیرات مثبت وارد گردیده است.
به گفته یک تن از دهاقین پس از آغاز کار حکومت آقای غنی در عرصه زراعت به دهاقین توجه بیشتر مبذول گردیده است.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *