تحلیف کمشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی

comments 0

1 Views

هندوکش-کابل : کمشنران جدیدا انتخاب شده کمیسون های انتخاباتی دیروز مراسم تحلیف را درارگ ریاست جمهوری بجا اوردند

این مراسم روز دوشنبه  با حضور رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و برخی دیگر مقامات بلند پایه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم گفت که با انتخاب کمیشنران جدید از سوی احزاب سیاسی، نامزدان و جامعه مدنی این اتهامات که گویا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط یک جناح است، از بین رفت.

آقای غنی گفت که کمیشنران جدید هم‌چنان مکلف اند تا در مورد نتیجه نهایی انتخابات ولسی جرگه نیز هر چه زودتر فیصله نمایند.

رئیس جمهور هم‌چنان گفت، حکومت تعهد می‌کند که از هر نوع مداخله در کار کمیسیون‌های انتخاباتی جلوگیری کرده و تمامی منابع را در اختیار آنان قرار بدهد.

اعضای جدید این کمیسیون‌ها پس از برکناری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی بنابر ادعای تقلب و غیر مسلکی بودن و توشیح قانون جدید انتخابات از سوی رئیس‌ جمهور معرفی شدند.

گفته میشود افراد جدیدا انتخاب شده گرچه از سواد کافی برخوردار هستند اما تجربه لازم برای برگزاری انتخابات را ندارند

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments