تبصره کوتاه بر پیام عیدی شیخ هبت الله اخندزاده : مولوی بدرالدین مدنی

comments 0

0 Views

هندوکش – بسان پیام های عیدی گذشته که به شیخ هبت الله نسبت داده میشود پیام عیدی بمناسبت عید سعید فطر از جانب هبت الله نشرگردیده که با جملات تهدید امیز وترسناک اغاز میگردد ، درین پیام هم بمانند گذشته حرفی نیست که مردم را امید وار سازد ویاهم از نظرسیاسی بالای ان بتوان حساب کرد ، فقط مشتی از کلمات تکراری است که از ادرس مبهم به نشررسیده است وهدف ان تنها ترساندن مردم درین روزهای مبارک عید میباشد اما بگونه بربعضی از موضوعات ظاهراْ جدید اشاره گردیده که ذیلابالای ان بحث صورت میگیرد:
1- اشغال امریکایی :
طالبان وحشت دوازده ساله خویش را پیوسته با نام اشغال امریکایی توجیه میکنند ودلیل جنگ وادامه خشونت خود را موجودیت امریکایی ها درافغانستان گفته اند وزمانیکه بسوی امریکا سلاح نشانه میرود نخستین قربانی ان افغان میباشد ، اولین انسان اغشته بخون افغان خواهد بود واز هرجانب ضرر ان به افغانها میرسد بیاید در سطح قریجات که درانجا نیروهای خارجی نیست فکرکنیم اکنون درتمام ولایات نیروهای خارجی موجود نیستند اما بازهم خشونت های طالبان در مقر ، لوگر ، کندهار ، زابل ، بغلان ، بدخشان وننگرهار ادامه دارد ، برموتر افراد ملکی ماین ماین انفجار میکند ، برخانه ها راکت اصابت میکند ، ویاهم موترها درتاریکی شب ها با راکت از بین برده میشوند مانمیدانیم که افغان کشی ومسلمان کشی به اشغال امریکایی چه ربطی دارد ؟ و این قتل عام تا به چه اندازه میتواند سبب خاتمه اشغال گردد؟ درجنگ که قربانی ان افغانها باشد و باعث تخریب افغانستان گردد به امریکا چه ضرر میرسد ؟ شما فکرمیکنید با کشتن افغانها امریکا ناخوش میشود ؟ ما هم عجب مردمی هستیم وطن خود را ، سرک ، پل وپلچک ، مکاتب ومدارس دینی خود را تخریب میکنیم با سواد وبی سواد خود را میکشیم بعدا میگوییم ما برضد اشغال امریکایی مبارزه میکنیم
حرف مهم دیگر اینست که ایا این پیام مبارکی عید به افغانها بود ویاهم هشدار به امریکا ؟
اگر برای ما عید مبارکی بود پس هبت الله باید با ما بصورت مطلق صحبت میکرد واگر به امریکا عید مبارکی بود دونالد ترمپ نه روزه میگیرد که عید را تجلیل کند ونه امریکا یک کشور اسلامی است پس به انها یک پیام مملو از تهدید وترهیب بفرستند چرا مارا درین روزهای مبارک که هدیه خداوند به مسلمانان روزه دار میباشد میترسانید
شما ره به خدا سوگند به طالب ها کی گفته است که شما امریکایی ها را به قتل نرسانید ؟ بالای مراکز شان حمله نکنید ویا هم بخاطرمنافع پنجاب وایران و روسیه با امریکا مبارزه نکنید ؟ تنها خواست مردم افغانستان این است که افغان کشی را بس کنید وافغانستان را ویران نکنید که ملا هبت الله به علما هشدار میدهد که متوجه باشند ایا این سه ونیم هزار عالم که به هبت الله گفتند مانند بچه ادم دست از افغان کشی بردارد چه جواب دارد ؟ جواب ان تحت نام داعش حملات تروریستی انجام داد وپیام وحشتناک ارسال کرد
دونیم لک نیروهای خارجی در افغانستان موجود بود که دراواخر حکومت کرزی تعداد انها به پانزده هزار نیروتقلیل یافت مه به بهانه حسن نیت هیجنوع ترحم از طالبان ندیدیم از نظرسیاسی هم انها کدام حرف خاص نداشتند واز جریان کاهش عساکر خارجی از دونیم لک به پانزده هزار تنها حرف شان همین بود که ما تا موجودیت اخرین سرباز خارجی درافغانستان به جنگ خود ادامه میدهیم همین تاکید طالبان برادامه جنگ بهانه دست خارجی ها داد تا به اشغال شان دوام دهند
حرف مهم دیگر اینست که اکنون طالبان دیگر ان ارزش ودب دبه سابق را از دست داده اند به همین جهت توافقات ننگین را با روسها وایرانی ها انجام دادند واکنون ملت بخوبی میدانند دود که در فراه از خانه ها وبازار شان بلند شد برای رضایت ایران بوده است در شمال داعش سازی بخاطر روسیه است و در جنوب وشرق پروژه مشترک داعش برای تقویه پنجاب میباشد
واگر کمی جلو تر برویم باید اضافه کنیم که دفاتر طالبان درزاهدان بمنظور حمله بالای بند سلما ایجاد گردیده وپلان مشترک سپاه پاسداران وطالبان بخش دیگر این موضوع میباشد
اشغال بخدا سوگند که نه به جنگ خاتمه پیدا میکند ونه خاتمه داده میتوانید اگر اشغال روسیه سابق را دلیل بیاورید اشغال انها ختم نشد بلکه اغاز گر فاجعه بزرگتر گردید که دراثر ان تنها درکابل هشتاد هزار کابلی شهید شدند وهمان روس های اخراج شده دوباره به واسطه طالب به افغانستان امده است ودیروز از تریبیون امریکایی برضد شان فتوا صادر میشد واکنون از تربیون روسی برضد امریکا فتوای جهاد صادر میشود ؟ جای تاسف است که چگونه طالبان مانند کارمل وحفیظ الله امین روس هارا برسرشانه هایشان به افغانستان اوردند
2- علما ء :
موضوع جدید دیگر در پیام هبت الله موجود بود که علما را مخاطب قرار داده است وعلت اینکه چرا علما را مخاطب قرار داده است در زمان ملاعمر ۸۰۰ تن علما جمع شدند ویک شخص مرموز را امیر المومین خطاب کردند وبعدا پس از بیست سال برضد انها ۳۵۰۰ تن عالم دین جمع شدند که پاهای این گروه بی ثبات و بیگانه پرور را به لرزه دراورد
علمای دینی افغان را با استنباط از این حدیث پیامبر ص که فرموده « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته.»(رواه البخاري، ومسلم.)
مخاطب قرار داده که میخواهم بالای این نقل قول هبت الله یک تبصره ساده و اطرافی و بشکل افغانی انجام دهم
ودرین تبصره مخاطب من علمای صلح دوست ، وطن دوست و اتش بس دوست را مخاطب قرار نمیدهم بلکه مخاطب این تبصره من انعده ملا های است که به مثل شیخ صاحب پیام های وحشتناک و هدایات واوامر وحشتناک برای افغان کشی را به امر باداران پنجابی شان از پنجاب ، کویته ،پشاور ، مظفراباد ،پشین وکچلاک برایشان میرسد بربنیاد احادیث جعلی وتزویری بالای مردم نقل میکنند
شیخ صاحب !
تو ملا های را که مخاطب قرار میدهی وبرایشان عنوان شبان ونگهبان مردم را میدهی ایا خبرداری که همان ملا ها گرگ های برنوامیس مردم گشته اند وقصابان برمال مردم بجای حفظ عزت وابرو برناموس شان تجاوز جنسی میکنند طالب میدان وردک داکتر میرویس ، طالب ولسوالی خروار لوگر مولوی سردار ، قوماندان کشته شده زرمت پکتیا عبدالعلیم شاهین در ننگرهار قوماندان مولوی میرویس مشهور به غوبلی که درجریان ماه رمضان کشته شد )
ونام های زیادی همجو افراد است که بالای ناموس دیگر تجاوز کرده ویا هم درجریان عشق بازی بازداشت گردیده ویا هم بالفعل در عمل لواطت کشته شده تو چی فکر میکنی حدیث پیامبر اشاره به همین ملا ها دارد وهمین ملا هارا شبان ونگهبان مردم خطاب کرده است ؟
تو میخواهی بالای کسانی عزت مارا نگهداری که قبلا حیثبت وعزت مارا معامله کرده است ونمونه ان غلامی برای روسها میباشد وبرای حمله بالای خاک افغانستان پول وسلاح که از سپاه پاسداران ایران وای اس ای میگیرید
برایت موضوع دیگری را یاداوری کنم! ایا داستان زندانی های ازاد شده در منطقه سور کاریز ولسوالی کجکی ولایت هلمند را از رسانه ها شنیده باشی ؟ که همین شبان ها ونگهبان های تو به خانه حلیمه وصدیقه حمله ورشده و مانند درندگان لباس های انها را برتن شان تکه پاره نمودند وسپس در عقب موتر انداخته با خودر بردند وبرای شش ماه در بند نمودند وانها را متهم به استفاده از سیمکارت سلام نموده بودند واین درحالی بود که درمنطقه شان حملات نیروهای خارجی بالای فاربریکه تولید مواد مخدر بیشتر شده بود وطالبان میگفتند که شما جاسوس هستید ومکان ان را به دولت گزارش میدهید
شیخ صاحب ! ایا تاکنون این خبرراکسی برایت رسانده بود یا خیر ؟ میدانم تو به سختی به انترنت ورسانه ها دسترسی داری اما کسانیکه با استفاده از پول ومعاش تو درکابل استفاده میکنند مانند عبدالسلام ضعیف ، سیداکبراغاز ، نظرمحمد مطمن ، فیض محمد زلاند خیرالله شینواری ، ذبیح الله مجاهد ، یوسف احمدی و ده ها تن همانند شان ایا بتو ازین موضوع چیزی گفته اند یا خیر اگر افغان نیسیتی انسان هستی یک لطف کنید وکلپ تصویری را مشاهده کنید شما دو زن دارید این کدام اسلام حکم میکند که چهار مرد مسلح یک زن را لت وکوب نموده ولباسش را از تن بیرون کنید وتو هم به عنوان رهبرشان برایش صبت شبان ونگهبان ناموس مردم را داده یی
موضوع دیگر اینکه طی یکسال از هلمند سی هزار ، از کندز بیست هزار واز سایر ولایت ها به همین اندازه خانواده ها بیجای شده اند ، گرفتن خانه ، زمین وقریه مردم مظلوم کجا شبانی شد ؟ کجای ان محافظت شد کجای ان حراست شد وکجای ان انصاف است ؟
کسانیکه در در خیمه های کابل زندگی میکنند گمانم شما برایشان شهرک میسازید ؟ ویاهم شام ها برایشان افطاری کمک میکنید ؟ شبانی وحراست به این صورت نمیشود که شما میکنید اگر مارا میکشید پس غم گور وکفن وتابوت مرا هم بخورید واگر مرا از خانه هم بیرون مکینید حد اقل پول نان خشک مرا بدهید شیخ صاحب !
شیخ صاحب ! شما خوب الحمدلله شیخ الحدیث هستید ایا گاهی احادیث پیامبر وسیرت پیامبر را مطالعه کرده اید که درهنگام غزوات ان حضرت ص جطور بالای کفارترحم میکردند ودراای چه صبر جمیل بودند واز چه حوصله بالای برخوردار بودند ؟ ایا تا حال داستان فتح مکه را مطالعه نموده یی ؟
که پیامبر ص به صحابه جه دستور داده بودند ؟ ( زنان ، بیماران ، کفار که تسلیم میشوند ، مال ، کشت وزراعت همه شان محفوظ میباشند ) اما ایا تو از اصحاب خود باخبر هستی که به اشاره تو بالای زنان تجاوز میکنند ، وارد خانه مردم شده و در صورت که دخترجوان داشته باشند بعد از صرف غذا شماره تلیفون خود را در دسترخوان برای شان میفرستند
از وحشت شما مردم افتصاد شان خراب گردیده بخدا سوگند زنا را طوری روا وحلال میپندارند گویی که حلال باشد زمین ها خشک گردیده قریه ها با خشکسالی مواجه شده اند
شیخ صاحب از کدام ظلم ووحشت شبانانت حکایت کنم ! داستان توزیع زمین یک زی بالای دیگر زی را حکایت کنم یا داستان قاچاق سنگ رخام امیر خان متقی را حکایت کنم ؟ ویا هم داستان چور جنگلات پکتیا وپکتیکا وننگرهار را حکایت کنم ویاهم استخراج وحشیانه معادن بدخشان ، یا قاچاق تریاک وهروین ملامنان را حکایت کنم ؟‌باورکن شیخ صاحب که داستان های شبانان تو خیلی زیاد است که اگر نوشته کنم من در نوشته خسته میشود ومردم هم در مطالعه ان خسته میشوند واگر هدف شیخ صاحب از شبان همینگونه باشد ما میگذریم وبگذارند مارا گرک بدرند زیرا تو درلباس گوسفند گرک هارا بالای ما جمع کرده ایی
وباقی ماند حرف ترحم ودلسوزی ویاهم کمک با مردم که درپیام شیخ هبت الله یاداوری گردیده است ما شکر چشم داریم ورفقت قلب وشفقت شان را به جشم سردیده ایم حمله مملو از ترحم شان را برشفاخانه جمهوریت دیدیم ازین دلسوزی بزرگتر کجا باشد ؟
کادرهایکه در حملات بالای هوتل کانتینیتل صورت گرفت شهید شدند ازین ترحم بزرگتر کجاباشد ؟ ترحم دیگر تان حملات راکتی در مقر بالای خانه های مردم بود ؟ بیشتر از بیست موتر در اثرماین کنارجاده تان درماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند ازین بزرگتر ترحم وصله رحمی وجود دارد ؟
دراصل شیخ صاحب نمیخواهند ما به دوزخ برویم به همین جهت در ماه رمضان به ساختار داعشی – حقانی وطالبانی خود دستور داده است که افغانها را بکشند تا همه یکجا به جنت بروند ……
ما از احسان مجاهدین شما در قریه ، خانه ، سرک ومکاتب سپاس گزار هستیم که درماه مبارک رمضان روزه مجاهدین شما برسرک برامده و در هوای گرم به روزه داران پکه میزدند تا سرد شوند وعرق شان را خشک میکردند وکسانیکه برایشان لذت بخش نبود انها را به جنت فرستادند باورکنیند شیخ صاحب !؟
زمانیکه به دیوار های سوخته مکاتب مینگرم باز چهره پرعاطفه ودلسوزانه شما درمقابلم ظاهر میشود میدانید چرا ؟ بخاطریکه باخود میگویم این دنیا بدون ان فانی است ومرگ حق است وازین فراگیری علوم معاصر درمکتب بهتر است اولادهایم درخانه استراحت کنند ویاهم درمدارس پاکستانی نان مفت بخورند ویاهم با افراد شما سلاح به شانه کند واگر احیانا غریزه کدام ملای شما انگیخته شود باید کسی باشد که بالایش خود را اطفای غریزه کنند
به هرصورت شیخ صاحب ! ما نه عید داریم نه میدانیم که خوشحالی عید چیست ویاهم تبریکی جه را میگویند وبخاطر زیاد مبارک باشد که تو رهبر یک گروه بزرگ هستی وبه اشاره تو درافغانستان مردم کشته میشوند ، بازداشت میشوند وباور کو شیخ صاحب اگر ما به عید دلخوش میکنیم باز چهره بیجاه شده گان هلمند که در مقابل جشمان مان ظاهر میشود واگر با اولاد برای تفریح روان میشویم اولاد یتیم افغان های شهید شده از سوی افراد تو با لگد به وجدان ما میکوبند
درکناری مینشینیم واشک نامیدی جاری میسازیم وتو هم عجب ادمی هستی درین حالت غم واندوه پیغام وحشتناک عید مبارکی میفرستی توبه !!!!!
چی بگوییم دیگر ملاهای اخر زمان ومدعیان وراثت انبیا به همین شکل میباشند وبنشینید چنانجه ما در درس های مکتب خوانده بودیم ملا به این گونه توصیف نگردیده بود
اما بازهم لذت این عید به شما مبارک باشد وواقعیت این عیدنخست تان با همسرجدید تان میباشد وحتمی لباس جدید برایش خریداری کرده اید وزبیر جان بچه فعال است درکنار سکرتریت شما متوجه خواهرش همجنان میباشد
خدامیداند لباس زیبا برایش از کراجی ، دوبی ویا هم اسلام اباد اورده باشد وما از جانب زنانیکه نه لباس نو دارند نه شوهران شان زنده هستند ونه امید برای زندگی بهتر دارند عید را به خانم جدید تان تبریک میگویم
ما پیام شما را تااخیر خواندیم وگپهای که تو گفته بودی از تصور این ملت بسیار بالا بود وبرای شما بخاطر اسان است که سه کشور ایران ، روسیه وپاکستان مستقیما از شما حمایت میکند و چین وترکیه بصورت غیرمستقیم از شما حمایت میکنند
ما کی را داریم که باما کمک کنند شما بگویید غلامی است که کسی دست مارا بگیرد شما بگویید ما واجب القتل هستیم ……. خیرباشد درین سه روز اتش بس ساختگی هم زیاد خوشحال شدیم خدا کند که این ترحم به دل بادران تان بیفتد ویک اتش بس دایمی صورت گیرد وما کمی زندگی ارام داشته باشیم وشما هم به نیروهای خارجی اشغالگر تفکر کنید
اما بیبنید ملا صاحب ! توجه کنید که مارا خراب نکنید دیگر توان تکان خوردن هم برای مان باقی نیست .
باسپاس

Share this page to Telegram

Comments