تاریخ برگذاری نشست مسکو تا هنوز معلوم نیست

comments 0

23 Views

هندوکش – کابل: وزارت امور خارجه کشور میگوید، اکنون تاریخ برگذاری نشست مسکو معلوم نیست و چگونگی هدف برگذاری آن نیز معلوم نیست.
مقام های افغان میگویند، حمایت مسکو از روند صلح افغان برای حکومت کابل مهم است، تا اکنون مقام های روسی و افغان روی برگذاری و چگونگی این نشست به کدام توافق دست نیافته اند.
صبغت احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور میگوید، تا هنوز در مورد چگونگی برگذاری این نشست توافق بمیان نیامده است.
وزارت امور خارجه میگوید، هر نشست که بخاطر روند صلح افغانستان برگذار میشود، باید به رهبری و مالکیت افغان ها بگونه خاص به رسمیت شناخته شود.
توقوع میرود در این نشست مقام های افغان هم اشتراک ورزند، وزارت خارجه کشور میگوید، رهبری هیئت اشتراک کننده این نشست به رهبری کی خواهد بود.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments