تائید درج قومیت و ملت در شناسنامه ‌های الکترونیکی از سوی کمیسیون مشترک شورای ملی

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: این کمیسیون طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را مورد تایید قرارداد که مطابق آن، قومیت و ملت شهروندان کشور در شنانامه های الکترونیکی درج می گردد.
قبل از این طرح تعدیل این قانون ثبت احوال نفوس کشور از سوی مجلس سنا تایید و از سوی مجلس نمایندگان رد گردیده بود و ایجاب می کرد تا کمیسیون مشترک از دو مجلس در این مورد فیصله نمایند.
کمیسیون مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان، امروز دوشنبه ( 27 قوس ) فرمان تقنینی رئیس‎جمهور را در رابطه به قانون ثبت احوال نفوس مورد تایید قرار داد.
بر مبنای این قانون ، در شناسنامه های الکترونیکی واژه‌های قوم و ملت از سوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درج می گردد و پس از این اداره احصائیه به صفت یک نهاد مستقل بودجوی فعالیت خویش را ادامه می دهد.
گفتنی است که پیش از تایید این فرمان اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس در چوکات وزارت داخله کشور فعالیت داشت.
رییس‌جمهور غنی، در فرمان تقنینی نمبر ۲۴۳ تعدیل در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس پیشنهاد کرده بود که قومیت، دین و ملت شهروندان کشور در شناسنامه های الکترونیکی تذکر داده شود.
با تایید این قانون و بر بنیاد گفته های مسئولان ادارۀ ثبت و احوال نفوس کشور احتمال آغاز توزیع شناسنامه های الکترونیکی در آینده ئ نزدیک متصور است.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply