تأسیس پایگاه مشترک نظامی چین و پاکستان در نزدیک بندر چابهار

comments 0

0 Views

هندوکش – پاکستان: در خبر منتشر شده از سوی رسانه های پاکستانی آمده است که، چین در منطقۀ جیوانی مرز پاکستان که در نزدیکی بندر چابهار موقعیت دارد یک پایگاه مشترک نظامی می سازد.
به نوشته رسانه ها پایگاه مذکور در نزدیکی مرز با ایران ساخته می شود.
گفتنی است که امریکا در این اواخر فشار های شدید را بر پاکستان وارد نموده و اعلام قطع کمک هایش را به این کشور نموده و به همین دلیل کشور چین کمک های مالی و نظامی اش را به پاکستان افزایش داده است.
گفته می شود که یکی از اهداف امریکا این بود تا تجارت جهانی چین را به همین مناطق محدود سازد، اما پاکستان ، کشور چین را تشویق نموده تا راه ترانزیت به آسیای میانه ، اروپا و افریقا را باز کند و به همین دلیل کار ساخت یک بندر تجاری را که حدود 50 ملیارد دالر هزینه در بر خواهد داشت با این کشور به امضأ رسانیده است.
با اعمار این بندر چین می تواند به هر گوشه دنیا راه یافته و کالاهای بازرگانی خود را به ساده گی انتقال دهد ، اما نا امنی های موجود در ایالت بلوچستان پاکستان ممکن مانع عملی شدن این اقدامات گردد.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *