بیم و امید ها در مورد گفتگوهای صلح // سید جمال اخگر

comments 0

1 Views

با آن که شهروندان افغانستان نسبت به صادق بودن گروه طالبان در کار گفتگوهای صلح و آتش بس مشکوک اند و به این نتیجه رسیده اند که این گروه خواستار استقرار صلح و امنیت در افغانستان نمی باشد اما این روزها یکبار دیگر موضوع گفتگوهای صلح بالا گرفته و تلاش های امریکا برای رسیدن به صلح و آتش بس بالا گرفته است.

حکومت و مردم افغانستان به خوبی درک کرده اند که رهبری گروه طالبان به خودی خود قادر نیستند تا در مورد صلح و جنگ تصمیم بگیرند و این ها در واقع مهره هایی اند که از سوی استخبارات منطقه به ویژه پاکستان جابجا و کارگذاری می گردند.

حضور رهبران طالبان در شهرهای مهم پاکستان و کشته شدن دو رهبر این گروه به شمول چندین فرمانده شان در پاکستان نمونه هایی از نفوذ آی اس آی بالای گروه طالبان می باشد. مسکن گزین شدن رهبران طالبان در پاکستان نمایانگر آن است که رهبران طالبان، کشور پاکستان را مناسب ترین بستر برای طرح و انجام اعمال تخریبی در افغانستان به خود میدانند و به همین دلیل آزادانه در کویته و سایر شهرهای پاکستان گشت و گذار میکنند.

اکنون که امریکا ظاهراً جدی تر از گذشته در پی تأمین رابطه با طالبان و کنار آمدن در مورد صلح و آتش بس شده است در پهلوی آن که بیم عدم صداقت گروه طالبان در جهت حاضر شدن به پای میز گفتگوها در نزد بیشتر شهروندان و سیاسیون افغانستان متصور است اما در کنار آن امیدهایی نیز وجود دارد.

مردم عام تصور می کنند که هرگاه حکومت امریکا به معنای واقعی بخواهد در افغانستان صلح برقرار گردد نخست بهتر است ضمن این که گفتگوها را با رهبران طالبان ادامه میدهد بالای کشور پاکستان نیز فشار های لازم را از مجراهای دیپلوماتیک وارد نماید تا به راستی دست از حمایت گروه طالبان بکشد و نیز به رهبران این گروه اجازه صادر نمایند که از جنگ دست برداشته و در کار آوردن صلح واقعی برای مردم افغانستان صادقانه سهم بگیرند.

در همین حال از این که حکومت افغانستان از گذشته درس های خوبی گرفته و به وضاحت میداند که گروه طالبان از کدام سرچشمه ها آب میخورد، اعلام آتش بس را از سوی این گروه یکی از شرایط اساسی برای آغاز گفتگوهای صلح میداند ، خواستی که همواره گروه طالبان آن را رد کرده اند.

حکومت افغانستان در 19 سال گذشته درک کرده است که طالبان توانایی تصمیم گیری را ندارند و آنچه را تا کنون انجام داده اند بخشی از سناریوی نوشته شده از سوی آی اس آی در تبانی با سپاه پاسداران،کا جی بی و برخی موارد عربستان می باشد.

گروه طالبان بدون در نظر داشت منافع کشورهای مذکور و عملی کردن برنامه های آنان این گروه مأموریت دیگری ندارند و آنچه را که همه روزه به نام دین و آئین به رخ مردم افغانستان می کشند در واقع خاک زدن به چشم مردم متدین و مسلمان ما می باشد تا در زیر پوشش اسلام عزیز خواستهای باداران خویش را به کرسی عمل بنشانند.

از دید من زمانی امید ها نسبت به بیم ها در مورد گفتگوهای صلح بیشتر خواهد شد که گروه طالبان دستکم در یک آتش بس سه ماهه نشان دهند که به معنای واقعی توانایی تصمیم گیری را دارند تا حکومت و مردم افغانستان به توانایی ها و تصمیم گیری های شان در مورد صلح اعتماد کنند در غیر آن اعتماد به حرف های طالبان بیشتر به آن میماند که افسار شتر سر قافله را بدست نابینا دهند.

Share this page to Telegram

Comments