بیش از 30 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

comments 0

0 Views

هندوکش_کابل: مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان از مجازات 31 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در یک هفته گذشته، طی جلسات علنی این مرکز به 5 الی 21 سال زندان خبر داده است.

مسوولان در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات کی گویند که در جریان یک هفته گذشته، 31 تن در پیوند به 20 قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر، از جانب محاکم ابتدایی واستیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، به 5 الی 21 سال زندان محکوم به مجازات شدند.

این افراد توسط ارگان‌های کشفی و امنیتی، در ارتباط به قاچاق بیش از57 کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، بیش از 13 کیلوگرام مورفین، 20 کیلوگرام تریاک، 12689  کیلوگرام چرس، بیش از 8 کیلوگرام مت امفتامین و 40 لیتر استیک انهایداریت از نقاط مختلف افغانستان بازداشت و برای تعقیب عدلی و قضایی، با دوسیه‌های ‌شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده بودند که از جانب محاکم این مرکز، در موردشان حکم صادر شده است.

گفتنی است که دو هفته قبل نیز به تعداد 27 تن در پیوند به 21 قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از جانب محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، به یک سال و 6 ماه الی 20 سال زندان محکوم به مجازات شدند.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments