به کی رای دهیم!!!؟ // تمنا بهار

comments 0

0 Views

باردیگر هیاهوی کمپاین های انتخاباتی شهر و دیار ما را در کنار انفجارهای مهیب و کشنده بی گناهان که شهر را به سکوت و ماتم مواجه می سازد سر و صدا کمپاین ها نوید خُوش و امید وار کننده به مردم مایوس و رنج کشیده این سرزمین است اما سوال اینجاست که مسولیت ما در قبال انتخابات و تعیین سرنوشت آینده ما وطن و ملت چیست؟ و اگر آن مسولیت درست اداء نشود آیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بلی یکی از مزایای دیموکراسی دخیل شدن  مردم در قدرت حاکمه از طریق انتخاب نمودن و انتخاب شدن است بااعمال رای و پایان دادن به حکومت های مطلق العنان خود کامه و آوردن نظام مردم سالار و خدمتگار، انتخابات بهترین گزینه است برای یک ملت که میتوان در پرتو آن به قله های پیشرفت وترقی رسید و احیاناً اگر افراد، ملت وجیبه خویش را در این راستا بوجه احسن اداء نکنند و با سهل انگاری و مصلحت اندیشی و کوتاه نظری رای خود را که با آن سرنوشت آینده خویش را تعیین میکند به یک شکم نان و یا مقداری پول و یا سمت گرای و قوم پرستی و غیره زدوبندهای حزبی گروهی طرفه روی نمایم و فرد شایسته و خدمت گذار به این مردم نیازمند و کشور ویرانه را انتخاب نکنیم یقیناً که حالت ما بدتر از چیزیکه است خواهد گردید.

در آنوقت پشیمانی سودی نخواهد داشت همین اکنون فرصت انتخاب خوب و بد بدست شماست بیائید تقدیر خود را بدست خویش رقم زنیم که در آن عزت و سربلندی ما و زمینه برای رشد و تربیه سالم نسل اینده ما مساعد گردد تا باشد با انتخاب عاقلانه تغییر مثبت در وضعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور خود بیاوریم تا باشد دمی نفسی راحت و بدور از انفجار و انتحار و بی عدالتی ها را بکشیم و جوانان ما دیگر مجبور نشوند بخاطر بیکاری از وطن خارج شوند و یا از بیکاری و تشویش به مواد مخدر پناه ببرند و شکار مافیای مواد مخدر گردند که متاسفانه صدها هزار خانواده به مصیبت مواد مخدر با معتاد شدن جوانان شان گرفتار شدن که هزاران جوان در هر گوشه شهر و پارکها، کوچه ها و یا رودخانه های دریای کابل از خود بیخبر به حالت زار افتیده اند جوانانیکه می بایست از نیروهای شان در عمران و آبادی این کشور کار گرفته می شد و نان آور فامیل خویش می بودند برعکس به موجودان مزاحم زنده گی دیگران و بار دوش جامعه مبدل شده اند و هیچ کسی و مرجع نیست که بدادشان برسد این یک حربه بُرنده استعماری برای از پا در آوردن یک جامعه است که با مرگ آرام نیروی فعال یک جامعه را از بین می برد امیداست مردم ما با انتخاب دقیق و عاقلانه شان فرد سلیم، خدمتگار، با تعهد، دردمند و با ایمان را برای علاج درد های بی دوای شان روی صحنه بیاورند تا باشد دین ایمانی و وجدانی شان را اداء نمایند.

Share this page to Telegram

Comments