به خانواده های شهدأ و زخمیان کمک نقدی صورت گرفت

comments 0

0 Views

هندوکش – هلمند: حیات الله حیات والی هلمند با فامیل های شهیدان و زخمیان حوادث اخیر در ولسوالی گرشک دیدار نموده و یک مقدار کمک نقدی را که دولت برای آنها تهیه دیده بود تقدیم نمود.
سخنگوی والی هلمند می گوید، از جانب حکومت به خانواده های 15 تن شهید و دو تن مجروح کمک نقدی صورت گرفت که برای خانواده هر شهید مبلغ یکصد هزار افغانی و به خانواده هر زخمی پنجاه هزار افغانی تادیه شد.
همچنان والی هلمند دیروز در حالی که افسران نظامی او را همراهی میکردند در مراسم فاتحه شهدای پولیس که در گرشک جان های خود را از دست داده بوند اشتراک و اتحاف دعا نموده و شهدای نیروهای امنیتی را قهرمانان راه آزادی خواند.
ننگیالی کوهنورد

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *