به حمایت از نیروهای امنیتی درولایت پکتیا گردهمایی صورت گرفت

comments 0

13 Views

هندوکش – پکتیا : یکتعداد از باشندگان ولایت پکتیا در نشست اشتراک کردند که از حکومت در امر تجهیزات سربازان کم کاری کرده
انها میگویند یکتعداد از مقامات نظامی برای تجهیزات نیروها ، تداوی وخانواده های قربانیان توجه نمیکننند وباید درین بخش های اصلاحات بوجود بیاید
باشنده های پکتیا سربازان را بخاطرقابل احترام داستند که درمقابل سرخود از تمامیت ارضی کشورشان دفاع میکنند
گویندگان این گردهمایی از مردم خواستند تا مسولیت خود را برای کشورشان ادا نمایند تا مورال نیروهای امنیتی بالا شود ومورال دشمن پایین شود
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments