به ارتباط محکمه صحرای یک زن سه تن بازداشت شدند

comments 0

0 Views

هندوکش – تخار : به ارتباط محکمه صحرایی یک زن در ولسوالی چاه اب ولایت تخار مرتکبین ان دستگیر گردیدند

وزارت داخله میگوید ، تا کنون در پیوند به قضیه سه تن بازداشت گردیده اند وسایرافراد مظنون درقضیه تحت تعقیب قرار دارند

برای بررسی قضیه محکمه صحرایی در ولایت تخار یک هیت از ارگان های محل نیز به این ولایت رسیده است

یک زن به گمان انجام عمل زنا در ولسوالی چاه اب ولایت تخار شلاق زده است اما این محکمه واکنش های زیادی را نیز در پی داشت

درهمین حال از گزارش وزارت زن ها نیز برمیاید که گراف خشونت علیه زن ها در سال گذشته نیز بلند بوده وبیشتر از دوهزار قضیه خشونت ثبت گردیده است.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *