بس های شهری بزودی فعال میگردد

comments 0

0 Views

هندوکش-کابل :مسوولان ریاست تصدی ملی بس می‌گویند، با روی کار آمدن بس‌های دولتی، مسافرکشی موترهای شخصی در شماری از نقاط شهر محدود خواهد شد. مسوولان این ریاست هم‌چنان می‌افزایند، راهکار مشخصی برای فعالیت وسایط شخصی نیز در نظر گرفته شده است.

محمدیونس امیری، رییس تصدی ملی بس،‌ جزییات طرح تازه ترانسپورتی را  گفت، با تطبیق این طرح بس‌های دولتی تنها در جاده‌های مزدحم شهر جای‌گزین وسایط ترانسپورتی شخصی خواهند شد. به سخن آقای امیری، این طرح،‌ جاده‌های کابل را به هشت زون مختلف تقسیم کرده و جاده‌های پر ازدحام شهر «زون مرکزی» نام‌گذاری شده است.

آقای امیری هدف تطبیق این طرح را کاهش ازدحام شهری و ایجاد سهولت بیش‌تر برای باشنده‌گان کابل عنوان کرد و توضیح داد: «در زون مرکزی به جز بس‌های حکومتی هیچ واسطه مسافربری شخصی دیگر اجازه انتقال مسافر را نخواهند داشت.» او گفت، وسایط مسافربری شخصی در نکات دیگر شهر می‌توانند آزادانه فعالیت داشته باشند. آن‌چنانی که مسوولان ریاست تصدی ملی‌بس می‌گویند، زون مرکزی شامل جاده‌های دهمزنگ تا آخر جاده میوند، چهارراهی عبدالحق، چهارراهی مسعود و امتداد این جاده‌ها تا آخر قوای مرکز می‌باشد.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments