بسته شدن مدارس دینی از سوی طالبان و به دستور پاکستان در لوگر

comments 0

6 Views

هندوکش-لوگر:مسئولان محلی در ولایت لوگر از بسته شدن ده ها مدرسه دارلعلوم و دارالحفاظ در این ولایت خبر میدهند.

مسئولان محلی در لوگر میگویند که گروه طالبان به دستور استخبارات پاکستان از سه ماه به این طرف دستکم 31 مدرسه دینی را که در آن بیش از 3500 تن دانش آموز مصروف فراگیری علوم قرآنی و دینی بودند، بسته اند.

مدارس و مراکز دینی متذکره که شامل 24 باب مدرسه،4 باب دارالحفاظ و 3 باب دارالعلوم می شود و  در آن اضافه از 3500 طالب العلم که در حدود یکهزار تن شان را دختران تشکیل می دهند مصروف آموزش بودند، میشود.

 مسئولان معارف لوگر میگویند که این مدارس در چارچوب ریاست معارف این ولایت فعالیت داشتند که از سوی طالبان و به دستور مستقیم ملاهای پاکستانی و آی اس آی بسته شده است.

مسئولان محلی در لوگر میگویند که طالبان نه تنها که دانش آموزان را از رفتن به این مدارس باز مانده اند بل آموزگاران آن را نیز تهدید به مرگ نموده و گفته اند که دیگر به کارهای شان در لوگر ادامه ندهند.

باشندگان محل در لوگر دلیل این کار طالبان را چنین بیان میدارند:«پاکستان برای طالبان دستور داده است که مدارس دینی را در این ولایت بسته کنند تا مردم مجبور شوند کودکان شان را جهت فراگیری علوم دینی به پاکستان بفرستند و کشور پاکستان در عوض تعالیم دینی کودکان ما را آموزش های تروریستی و انتحاری داده و به افغانستان بفرستد».

مردم لوگر طالبان را دشمن آموزش در کشور می دانند و می گویند که طالبان نمی توانند این عمل شان را به هیچ وجه توجیه کنند.

با توجه به آنچه باشندگان محل ادعا میکنند هرگاه طالبان خود را برخاسته از مدارس دینی می دانند٬ و ادعای تطبیق شریعت را سرمی دهند چرا کودکان را از رفتن به مدارس دینی داخل کشور باز میدارند؟

در همین حال برخی دیگر از باشندگان محل میگویند که ما از زبان سرگروپ های طالبان شنیدیم که میگویند شما باید اطفال تان را به مدارس پاکستان بفرستید تا آموزش ببینند و این گفته های شان نشاندهنده آن است که نیم کاسه ای زیر کاسه وجود دارد زیرا قرآن همان قرآن ،حدیث همان حدیث و دین هم همان دینی است که در سراسر جهان یکسان است اما چرا باید پاکستان؟

بلی پاکستان به دلیل این که آموزش های تورریستی و دروس افراطیت بر علیه مردم کشور و غرض ویرانی افغانستان در آن جریان دارد.

مردم محل میگویند که شیوه تدریس در مدارس دینی افغانستان و پاکستان فرق فاحش دارد٬در مدارس دینی افغانستان درس شریعت و اخلاق اسلامی و معاشرت اجتماعی آموزش داده می شود٬ در حالی که در مدارس دینی پاکستان٬ تدریس مضامین دینی یک بهانه است در اصل در این مدارس ٬وحشت و دهشت افگنی ترویج می شود٬طلاب به جای آموزش های مثبت٬انتحار و افراط گرایی را آموزش می بینند و کودکان شستشوی مغزی می شوند و به انسان های قصی القلب مبدل می شوند.

این قضیه درحالی رسانه یی میشود که  مقام های محلی در ولایت پروان نیز چندی قبل گفته بودند که جنگجویان طالبان هفت مدرسه دینی را که تحت رهبری معارف افغانستان فعالیت داشتند و در آن مدارس بیش از 850 دانش آموز مصروف فراگیری دروس دینی بودند بسته اند.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments