بریتانیا از صلح افغانستان حمایت میکند

comments 0

85 Views

هندوکش – انگلیس: بریتانیا یکبار دیگر از روند صلح افغانستان اعلام حمایت نمود
گریت بیلی نماینده ویژه انگلیس برای افغانستان وپاکستان دردیدار با اشرف غنی گفته است ، کشورش برای صلح دوامدار درافغانستان متعهد است
نامبرده گفته است که بریتانیا با افغانستان همکاری دوجانبه را ادامه میدهد
رییس جمهور غنی حضور بریتانیا را در نشست تاشکند موثرمیداند
روز گذشته وزیردفاع امریکا نیز از همکاری ها درراستای پروسه صلح افغانستان ابرازحمایت نموده و متوقع است که نشست علمای اسلامی دراندونیزیا درپروسه صلح افغانستان کمک نماید
محمد حنیف بیدار

Share this page to Telegram

Comments