برق ایران دوباره وصل گردید

comments 0

75 Views

هندوکش – ایران : گزارش ها میرساند که ایران دوباره روند انتقال برق به افغانستان را اغاز کرده است
وزیر انرژی ایران رضا ارداکنیان میگوید ، اکنون کشورش به اندازه کافی برق دارد و روند انتقال برق بشمول افغانستان به عراق وپاکستان را نیز اغاز میکند
این تصمیم ایران درحال اتخاذ میگردد که به اساس تحریم های امریکا پول این کشور کم ارزش گردید ودالربه مقدار زیاد به ایران قاچاق میگردد
ایران بیشترین برق را به ولایت هرات صادر میکرد که درین اواخر جریان برق را متوقف ساخته بود واین مسله سبب زیان رسیدن به صنعت پیشه گان گردیده بود
توریالی سحر

Share this page to Telegram

Comments