برای علمای پاکستان یک چالش

comments 0

2 Views

هندوکش – پکتیا : علمای افغانی از علمای پاکستان انتقاد نمود که در جنگ افغانستان حاضربه مناظره شوند
علمای دینی در یک مرکز اردوی ملی درپکتیا قربانی های اردوی ملی را مورد ستایش قرار دادند وجنگ درمقابل دولت افغانستان را ناروا دانستند
علمای دینی به صراحت گفتند که کسانیکه در مقابل اردوی ملی میجنگند واین را به اساس قران وحدیث میدانند به مناظره با انها حاضرشوند
علمای دینی جنگ درمقابل اردوی ملی را ناروا دانسته ومخالفین را نوکر بیگانگان دانستند
درهمین حال علمای دینی بمناسبت ماه رمضان خواهان اتش بس وتوقف خونریزی گردیدند
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments