بان کی مون: حقوق اساسی مردم در نتیجه مذاکرات بین الافغانی باید حفظ شود

comments 0

21 Views

هندوکش- کابل: بان کی مون سرمنشی پشین سازمان ملل متحد می گوید، در جریان مذاکرات صلح افغانستان در مورد سهم زنان باید اطمینان حاصل شود.
بان کی مون در مورد اشتراک زنان، همراه با ۱۰۰ رهبران جهان یکجا می گوید، که صلح افغانستان نباید در غیاب زنان افغان صورت گیرد و باید نقش زنان در جریان مذاکرات باید قوی باشد.
آقای بانکی مون در انستیتیوت جیورج تان تحت نام ( زن، صلح و امنیت) گفته است: ” جامعه جهانی باید سهم زنان افغان را در مذاکرات بین الافغانی حق اولیت بدهند تا اینکه برای رسیدن به هدف بزرگ امنیتی که در طی دو دهه که به آن یکجا تلاش کردیم کمک شود”.
نامبرده می افزاید، از تمام بازیگران ملی، منطقوی وبین المللی می خواهیم که در مذاکرات بین الافغانی اشتراک مکمل زنان صلح افغانستان با ثبات را تضمین میکند.
در عین زمان، فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید، در جریان مذاکرات صلح بین الافغانی سهم زنان به گونه کامل مد نظر گرفته می شود.
وی می افزاید: ” زنان نیم قشر جامعه افغانستان را تشکیل می دهند، نماینده زنان هم درهئیت تیم مذاکره کننده و هم در ترکیب شورای عمومی سهم دارد، زنان در تصمیمات سهم آشکار دارند و حقوق آنها هیچ وقتی از نظر دور انداخته نمی شود.
این در حال است که یکتن از هیئت مذاکره کننده گروه طالبان بار بار از اشتراک زنان افغان انتقاد کرده است و گزارش های تائید ناشده میرساند که طالبان خواهان لغو وزارت امورزنان نیز شده اند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments