باشنده گان محل: طالبان در موسی قلعه زمین های مردم را به زور غصب کرده اند

comments 0

0 Views

هندوکش- هلمند: ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند از چندین سال بدینسو میان و حکومت و طالبان دست به دست می شود، طالبان حملات شانرا در این ولسوالی بخاطر شدت بخشیده اند زیرا قصد طلم بیشتر بر باشنده گان این ولسوالی را دارند.
در این ولسوالی ابتداء فرماندهان طالبان صد ها جریب زمین مردم را غصب کرده و آن را به یک تعداد افراد خاص برای کشت کوکنار به اجاره سپرده اند.
در این اواخر شماری از باشندگان این ولسوالی بخاطر رهایی ظلم طالبان، مجبور شده اند که از اسلحه در برابر آنان کار بگیرند و شماری از طرفداران ملا رسول نیز در کنار این مردم ایستاده اند.
مردم محل به آژانس خبری هندوکش می گویند، در اوایل طالبان به زور از مردم عشر جمع آوری می کردند، بعدها آنان مردم را به اتهام همکاری و تماس داشتن با حکومت از مناطق شان تبعید کردند که در اثر این عمل حدود صد ها جریب زمین زراعتی برای طالبان باقی مانده است.
یکتن از باشنده گان محل که نخواست از وی نامبرده شود به هندوکش می گوید: «پنجاه جریب زمین ام را فرماندهان طالبان افراد نزدیک به ملا منان والی نام نهاد طالبان غصب کرده اند، در چند سال گذشته در زمین هایم طالبان کوکنار کشت می کنند اما کشت کوکنار از سوی دولت منع قرار داده شد و نیز کشت کوکنار حرام هم است ولی طالبان مردم را بزور به کشت کوکنار حرام مجبور میکنند و کسانیکه کشت حلال میکنند، از سوی طالبان ابتداء مورد تهدید قرار میگرند و سپس مجبور میشوند به لشگرگاه مرکز ولایت هلمند بروند.»
جانان یک باشنده دیگر محل می گوید: « به او گفته شده بود که کوکنا کشت کند، ولی باجود انجام این فرمایش آنان نیز بعد ها خواسته های طالبان تغیر کرد».
او افزود: «در اویل طالبان از حاصلات کوکنار ما از ده حصه یک حصه محصول می گرفتند، بعداً نیم از محصولات و سپس تمامی محصولات کوکنار را طالبان تصاحب کردند و تمام زحمات ما به رایگان در جیب طالبان میریخت».
از سوی دیگر ملا منان نیازی معاون ملا رسول هم تائید می کند که در موسی قلعه طالبان طرفدار ملا هیبت الله بر مردم محل ظلم نموده و آنان را مجبور به ترک منازل شان نموده اند.
گفته می شود شماری از کسانیکه در موسی قلعه به منازل شان بازگشت نموده اند و طالبان مانع آمدن شان گردیده که در نتیجه میان مردم محل و طرفداران ملا هیبت الله از دیروز به این طرف درگیری در این ولسوالی صورت گرفته و تاکنون جریان دارد.
نامبرده به هندوکش گفت: «طالبان طرفدار ملا هیبت الله توسط تهدید از سرمایه و امکانات شخصی مردم محل بخاطر کشت کوکنار استفاده مینمایند.»
قابل ذکر است که طی چندین سال آخیر در اثر ظلم های طالبان شمار زیادی از افراد بی گناه جان های شانرا از دست داده اند و سال های سال است که مردم ولسوالی موسی قلعه در آتش ظلم طالبان می سوزند و شمار زیادی از مردم مجبور گردیده تا در شهر لشکرگاه مهاجر شوند.
بریالی افغان

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *