بازشدن بازار های منطقه بروی محصولات افغانستان

comments 0

37 Views

هندوکش – کابل : رییس جمهور کشور می‌گوید که درهای بازار منطقه بروی محصولات زراعتی افغانستان باز شده ودرکشورهای زیادی تولیدات زراعتی ما بازار پررونق دارد
به گفته وی اگر درزمینه بازاریابی جلغوزه ،بادام ، زیره وزعفران توجه صورت گیرد کشور ما سالانه دوملیارد دالرعاید بدست میاورد.
رییس جمهور غنی در مورد مدیریت اب های افغانستان نیز صحبت نموده گفت آب آبروی ماست، باید آب‌های کشور مهار شود و در دسترس همۀ بگونه عادلانه قرار گیرد.
به گفته او، افغانستان دارای اراضی زراعتی زیادی است که باید بالای ان کارصورت گیرد وبرای دهاقین زمینه توزیع زمین وقباله شرعی فراهم گردد.
غنی با اشاره به محصول زراعتی کچالو در بامیان گفته است که دستگاه‌های تولید چپس در حال ایجاد است و باید از واردات چپس خارجی جلوگیری صورت گیرد.
به گفته او، باید تخم‌های اصلاح شده به دسترس دهاقین قرار گیرد، تا سطح تولیدات زراعتی بیشتر شود..
وی شام گذشته در پایان مراسم جشن روز دهقان در ارگ افزوده که با کشورهای اروپایی، عربستان و امارات متحدۀ عربی در حال مذاکره هستیم تا برای تولیدات افغانستان بازار اروپایی ایجاد کنیم
سپوژمی پوپلزی.

Share this page to Telegram

Comments