ایران در تنگنای تحریم‌های اقتصادی // سیدجمال اخگر

comments 0

0 Views

به باور بسیاری از کشورها حکومت ایران در موقعیتی شکننده قرار گرفته و احتمال دارد که ادامه فشار تحریم‌ها باعث از هم گسیختگی نظام ایران گردد.

سیاست‌هایی را که ترامپ در قبال حکومت ایران اتخاذ نموده به وضاحت مشاهده می گردد که این کشور بشدت تضعیف و رهبران ایران نگران آینده نظام خویش می باشند.

در همین حال مقامات دولت ترامپ معتقدند که حکومت ایران در موقعیتی بسیار شکننده قرار دارد و استمرار این تحریم ها می‌تواند باعث فروپاشی حکومت ایران گردد.

فشارهای سیاسی و اقتصادی که در حال حاضر برای حکومت ایران دشواری های فراوان را بار آورده است و این وضعیت بر نگرانی نظام حاکم در ایران افزوده است. زیرا با گذشت هر روز بهای مواد اولیه در این کشور رو به افزایش است، در کنار آن ارزش پول ایران در حال افت میباشد و شهروندان ایران ازین وضع به ستوه آمده اند.

در حالی که مسئولان سیاسی دولت امریکا همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که هدف از تحریم‌ها و اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران، تغییر رژیم نه، بلکه تغییر رفتار رژیم ایران است اما آنچه از قرینه وضعیت در ایران مشاهده میشود ممکن است مردم ایران برای براندازی حکومت دست به کار شوند.

در شرایطی که مایک‌ پامپیو، وزیر امور خارجه امریکا، برایان هوک، رئیس گروه اقدام بر علیه ایران در وزارت امور خارجه امریکا، جان بولتون، مشاور امنیت ترامپ تأکید کرده اند، هدف از تحریم‌ ها وادار ساختن ایران به بازگشت به پشت میز مذاکره میباشد مگر به وضاحت دیده میشود که اوضاع ایران از آنچه ظاهراً دیده میشود بدتر است و احتمال دارد به زودی شاهد از هم پاشیدگی نظام حاکم در ایران باشیم.

هر چند در حال حاضر رسانه های ایرانی به دستور حکومت این کشور می کوشند تا وضعیت را در این کشور نورمال جلوه دهند اما دیده میشود که دیگر تبلیغات واهی برای بقای حکومت ایران راه بجای نخواهد برد و شهروندان ایرانی امروز یا فردا دست بکار خواهند شد چون دیگر کارد به استخوان رسیده است.

فراموش نباید کرد که نمیتوان نقش حمایوی کشورهای روسیه و چین را از ایران در بقا و مقاومت حکومت این کشور در مقابل وضع تحریم های طاقت فرسا و عقده مندی های شهروندان ایرانی را نادیده گرفت زیرا این دو کشور با تمام قوت در پس حکومت ایران قرار دارند و از این منظر حکومت ایران را همراهی میکنند.

حالا با توجه به شدت نارضایتی شهروندان و نیز استبداد درونی نیروهای امنیتی ایران به ویژه سپاه پاسداران به زودی شاهد دگرگونی هایی در این کشور خواهیم بود.

Share this page to Telegram

Comments