ایجاد تغییر در رهبری طالبان / توفیق عظیمی

comments 0

1 Views

همزمان با ادامه صلح و جنگ و شکست سنگین طالبان در جنگ ، رهبری سیاسی و نظامی طالبان زیر سوال رفته است. امکانات بیشتری که در اختیار طالبان گذاشته می شود ، بخاطر جنگ است و در این ارتباط هر سال اهداف برای شان تعیین می شود. این هدف ها به چند نوع میباشد .

  • چه تعداد از شهروندان افغانستان باید در یک سال قربانی شوند
  • چه تعداد اما کن عمومی باید تخریب و ویران شود
  • چند ولسوالی و چند ولایت باید سقوط کند
  • چه تعداد حملات انتحاری باید انجام شود
  • جنگ در کدام مناطق باید شدید یابد
  • چه نوع افرادی باید مورد هدف قرار گیرند
  • چه تعداد قتل های مرموز و هدفمند انجام شود
  • و…

این اقدامات ، جنایات و، ویران کاری ها در بودجه سالانه که باید انجام شود به طالبان پرداخت میگردد. اما این که مردم با گذشت هرسال از طالبان متنفر میشوند و از آنها رویگردان می شوند ،به این اساس در بسیاری از اهداف یاد شده کامیاب نمیشوند .

از یک سو ، توانایی ، شجاعت و تعرض نیروهای نظامی افغانستان و از سوی دیگر ، همکاری مردم مواردی هستند که در اکثر نقاط به طالبان فرصتی برای رسیدن به هدف شان را نداده اند. به همین دلیل طالبان تحت فشار هستند و کشورهایی که به طالبان امکانات و اهداف داده اند طالبان آنها را برای شان نتوانسته اند برآورده کنند. به همین خاطر که طالبان حمایت خارجی را از دست ندهند به طالبان گفته شده است که در سطح رهبری و ولایتی تغییراتی ایجاد کنند و رهبرانی را منصوب کنند که درکی ازانسانیت ، اسلامیت و منافع ملی نداشته باشند ، (گرچه همین اکنون هم کسی در میان طالب ها وجود ندارد که شعور انسانی را بتواند مراعات نماید. )باید کسانی باشند که بتوانند اهداف را برآورده کنند ، مهم نیست که چه کسی قربانی می شود، کجا تخریب میشود، تمام تعینات و تغییرات ها در بالاترین سطوح طالبان توسط استخبارات پاکستان انجام می شود و به همین دلیل ، کشورهای متخاصم فرصت و پول را در اختیار پاکستان قرار می دهند تا رهبرانی را انتخاب کنند که به دنبال منافع آنها باشند . این تغییرات را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

 

Share this page to Telegram

Comments