ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد! // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

واشینگتن به تعقیب وارد نمودن ضربه های اخیر بالای داعش، حکومت ایالات متحده شبکه های مالی، تدارکاتی و استخدام این گروه را در شرق میانه و آسیای جنوبی سرکوب می کند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه ایالات متحده تحریم های را بالای تعدادی از سازمان ها و شرکت ها «به دلیل فراهم نمودن پشتیبانی مالی و لوژستیکی مهم برای داعش» اعلام کرد. یکی از سازمان های تحریم شده، سازمان مصؤنیت اجتماعی نجات مستقر در افغانستان است که وزارت خزانه گفته است که از «بهانه گیری های خیریه کاذب به عنوان پوششی برای تسهیل در انتقال بودجه و حمایت از فعالیت های شعبه این گروه تروریستی در افغانستان، شعبه خراسان داعش استفاده می کند دفتر کنترل دارایی های خارجی همچنان دو تن مأمورین تدارکات داعش را در ترکیه و چهار شرکت وابسته به داعش که در سوریه، ترکیه و سراسر خلیج فارس و اروپا فعالیت می کنند به دلیل «فراهم نمودن پشتیبانی مالی و لوجستیکی مهم برای داعش» معرفی کرد. استیفن تی منوچین، وزیر خزانه گفت، پس از عملیاتی که منجر به کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش در ماه گذشته شد، دولت ایالات متحده «برای نابودی کامل شبکه باقی مانده حجرات تروریستی داعش مصمم است.» وی گفت، اقدامات اخیر «با کاهش توانایی داعش در جذب و مسلح کردن جنگجویان در سطح جهان با مهر زدن زمینه های مالی آن»، به این امر کمک می کند. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه امریكا روز دوشنبه در تویتی اظهار داشت، «ایالات متحده با تحریم های جدید بالای ۹ اشخاص و سازمان های متعلق به داعش، فشارها را افزایش می دهد. داعش همچنان یک خطر برای امنیت و ثبات جهانی باقی می ماند. ما همراه با ائتلاف جهانی برای ایجاد اختلال در شبکه های مالی این گروه همکاری خواهیم کرد. وزارت خزانه گزارش داد، نجات «به عنوان یک شرکت پوششی برای تسهیل در انتقال وجوه و پشتیبانی از فعالیت های شعبه خراسان داعش» مورد استفاده قرار گرفته بود. در این گزارش آمده است، کمک نجات برای شعبه خراسان داعش شامل پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی، به شمول اجناس یا خدمات است. در این گزارش آمده است، نجات «به نمایندگی از شعبه خراسان داعش از افراد در قطر، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورهای شرق میانه کمک های مالی جمع آوری کرده است. پول از طریق سیستم بانکی — از خلیج به آسیا منتقل م شد — جایی که یک هماهنگ کننده شعبه خراسان داعش می توانست وجوه منتقل شده را جمع آوری کند.» در این گزارش آمده است، «دفاتر این مؤسسه خیریه، این وجوه را به فرماندهان شعبه خراسان داعش در کابل و جلال آباد توزیع می کردند.» بر اساس گزارش وزارت خزانه، در نیمهء سال ۱۳۹۵، رهبران افغان داعش خراسان جلسات برنامه ریزی را تحت پوشش یک همبستگی سلفی با حمایت نجات برگزار كردند. وزارت خزانه گفت، «اعضای اجرایی نجات و رهبران برجسته سلفی در افغانستان جلساتی را برگزار کردند که برخی از آنها حامیان مالی نجات بودند.» وزارت خزانه، روح الله وکیل، یکی از اعضای اجرایی نجات که در رهبری آن جلسه همکار بود، و سید حبیب احمد خان، که تا سال ۱۳۹۸ به عنوان رئیس نجات شناخته می شد، را به عنوان هواداران شعبه خراسان داعش معرفی نمود. خان در کویت مستقر است. وزارت خزانه، خان را به عنوان یک تسهیل کننده شعبه خراسان داعش معرفی کرد. در اعلامیه وزارت خزانه آمده است، «وزارت خزانه همچنان متعهد است تا از مؤسسات خیریه در برابر سوءاستفاده های تروریستی محافظت کند و همچنان به شناسایی و مختل کردن عملکرد سازمان های تقلبی که موجب تضعیف صداقت سکتور خیریه می شود، ادامه خواهد داد.»

Share this page to Telegram

Comments