اولین محموله تجاری افغانستان به هند انتقال میابد

comments 0

2 Views

هندوکش- کابل : قرار است تا يك ماه ديگر نخستين اموال تجارى افغانستان از طريق بندر چاه بهار ايران راهى هند شود. اين اموال شامل   ٥ كانتينر بوده كه وزن هر يك آن به ٢٢ تن ميرسد.

انتقال اموال توسط سيستم انتقال اموال جهانى TIR صورت ميگيرد و از اينطريق لوبيا به هند منتقل خواهد شد.

وزارت ترانسپورت ميگويد كه اين اموال به شكل آزمايشى از طريق بندر چاه بهار ايران كه افغاستان را مستقيما به آب هاى جهانى وصل ميكند، به هند انتقال خواهد كرد.

طى قرارداد سه جانبه ميان هند افغاستان و ايران در سال ٢٠١٦ توافق بر ايجاد راه ترانزيتى از طريق بندر چاه بهار نمودند و در سال ٢٠١٨ ايران اداره ى عملياتى اين بندر را براى ١٨ ماه به هند سپرد.

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments