انس حقانی رها گردید // استاد عارف نظری

comments 0

0 Views

این اولین بار نیست اعضای ارشد گروهی طالبان از طرف دولت از بند آزاد میگردند بلکه بار ها افراد زیادی حتی بطور دسته جمعی بخاطر حسن نیت و آمدن صلح و امنیت و یالا اقل کاهش جنگ و زمینه سازی برای اعتماد طرف مقابل که گروهی مخالف زیر تاثیر جوانمردی و احسان دولت به نماینده گی از مردم افغانستان اعضای مهم آن گروه که مستقیمآ از صحنه های نبرد اسیرگردیده بودن رها شدن و آنها که می بایست به جزای اعمال شوم شان که قاتلین مردم افغانستان هستند رسانیده میشدن اما روی مصلحت ها که باید دامنه جنگ و خونریزی در کشور قطع گردد و پروسه یتیم شدن و بیوه شدن اطفال و زنان و به ماتم نشستن مردم افغانستان که سالهاست گلیم غم بر خانواده های شان هموار است جمع گردد اما تجربه نشان داد که اعضای گروی طالبان و سایر تروریستان از خود اراده و تصمیمی ندارند بلکه آله دست دیگران اند و از آنها منحیث افزار و لشکر جنگی برای رسیدن به مقاصد شوم شان استفاده میکنند که ثبوت واضح این ادعا که یک حقیقت است حمله انتحاری موتر بم روز چهارشنبه ۲۱عقرب است میباشد که روز سه شنبه تاریخ ۲۰ عقرب سه نفر اعضای برجسته آنگروبخاطر حسن نیت و آماده شدن طرف مقابل به گفتگو صلح و ختم جنگ خانمان سوز از طرف ریس جمهور افغانستان رها گردیده تا باشد یک قدمی در جهت صلح خواهی و قطع جنگ عملآ از طرف دولت افغانستان برداشته شود بیاد داریم که در همین سال طبق در خواست جلسه مشورتی لویه جرگه ۹۰۰ تن از اسیران جنگی آن گروه به هدف تامین صلح و قطع جنگ رها شدن اما با تاسف نتیجه مثبتی را در قبال نداشت برعکس جبهات جنگی تروریستان تقویت گردید.

هر چند در بدل رهای انس حقانی و همکارانش لااقل دونفر استادان پوهنتون امریکایی رها گردیدن ولی آروز اینست تا در همچو بازیها که طرف مقابل صادق نیست و اراده مستقل ندارند قدمهای سنجیده شده و موثری در جهت تسریع پروسه صلح و تامین امنیت برداشته شود و در بدل امتیاز دهی به مخالفین اصولا باید امتیازی هم به نفع صلح و امنیت مردم افغانستان بدست آید تا از مفت خواری و امتیاز گیری یکطرفه مخالفین  جلوگیری شود هدف از همه این تلاشها در صحنه های نبرد و پشت میز های سیاست رسیدن به صلح و امنیت است که باید مردم افغانستان به آن برسند و از این بد بختی و مشکلات جنگ های بی پایان نجات یایند به امید تامین صلح سرتاسری در سرزمین مان افغانستان عزیز

 

Share this page to Telegram

Comments