امریکا: پاکستان مجبور است که حافظ سعید را دوباره بازداشت کند

comments 0

0 Views

هندوکش: پاکستان روز قبل یک تروریست خطرناک را که بسیاری حملات هراس افگنانه در افغانستان و هندوستان دست دارد را رها کرد.
حافظ سعید بنیانگذار لشکر تروریستی پس از دستگیری در پاکستان، از سوی استخبارات پاکستان “آی اس آی ” آزاد گردیده است.
حالا در کنار هندوستان ، امریکا نیز تاکید کرده است که پاکستان این تروریست خطر ناک را که اکنون رها کرده است دوباره بازداشت کند.
سفارت امریکا مقیم پاکستان در ارتباط به رهایی حافظ سعید گفته است: « این بسیار نگران کننده است که پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را از نظربند رها کرده است، در حالیکه لشکر طیبه یک گروه تروریستی می باشد و در بسیاری حملات تروریستی دست داشته و در شماری از حملات این گروه نیروهای امریکایی نیز کشته شده اند».
سفارت امریکا گفته است: « ما از دولت پاکستان می خواهیم که در باره بازداشت دوباره وی به ما اطمینان دهد و وی را مجرم بشناسد».
گفتنی است که گروه حافظ سعید در سال 2008 شامل لیست گروه های تروریستی گردید و این گروه حافظ در سال 2008 در بمب گذاری های شهر بمبی هندوستان نیز مجرم شناخته شده بود.
حافظ سعید در حالی رها گردیده که امریکا برای دستگیری وی ده میلیون دالر پداش تعین کرده است و نامبرده از ماه جنوری سال قبل تا دیروز ( 24 نوامبر) از سوی حکومت پاکستان در قید خانگی بسر می برد.
حافظ سعید، لشکر طیبه را در دهه 90 پایه گذاری نمود و زمانی که این گروه در لیست گروه های تروریستی شامل شد، موصوف این گروه نام این گروه را به ” جماعت دعوه ” تغیر داد.
در همین حال و در اعتراض به این تصمیم پاکستان شماری از شهروندان هندی دست به راه پیمایی زده اند.
شهروندان هندی می گویند که پاکستان یک کشور تروریست پرور است و حافظ سعید قاتل 160 تن از شهروندان هندی می باشد.
گفتنی است که با وجود گروه تروریستی لشکر طیبه ده ها گروه تروریستی از جمله گروه طالبان، شبکه حقانی، القاعده، داعش، عرب ها و سایر گروه های تروریستی در پاکستان حضور دارند و این ثابت می سازد که تروریستان در کشور پاکستان حضور گسترده دارند.
پاکستان تاکنون در مورد رهایی وی جزئیات ارائه نکرده است و حافظ سعید اتهاماتی که بر علیه وی وارد شده است رد نموده، و در محکمه که وی را به شکل دراماتیک نظربند کرده خود را بی گناه قمداد کرده است که در نهایت دادگاه پاکستان رزو گذشته وی را رها کرده است.
گفتنی تاست که گروه های تروریستی پاکستان در بسیاری حملات تروریستی در خاک افغانستان نیز دست دارند.
محمد امان دوران

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *