امریکا وعده کمک به برگزاری انتخابات افغانستان نمود

comments 0

119 Views

هندوکش – امریکا : ایالات متحده امریکا وعده نموده است که دربرگزاری انتخابات درافغانستان کمک نماید
معاون رییس جمهور امریکا میگوید ، امریکا به سلسله کمک هایش به افغانستان دربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشورا های ولسوالی کمک میکند
مایک پنس معاون رییس جمهور امریکا طی تماس تلیفونی با محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان موضوعات متذکره را بحث نموده وهمچنان بالای تقویت نیروهای هوایی افغان نیز صحبت وگفتگو نمود
ارگ ریاست جمهوری با پخش خبرنامه از صحبت تلیفونی مایک پنس ورییس جمهورغنی خبرداده وموضوعات مورد بحث را مبارزه با تروریزم ، استراتیژی امریکا درقبال اسیا وبرگزاری انتخابات تشکیل میداد
فکورنعیمی

Share this page to Telegram

Comments