امریکا : اتش بس بالای طالبان تاثیرنموده

comments 0

1 Views

هندوکش-امریکا : پنتاگون میگوید اتش بس سه روزه حکومت افغانستان وطالبان نوید صلح میدهد
جمیز متیس وزیر دفاع امریکا میگوید بعد از ۱۷ سال جنگ این بار نخست است که میان دوطرف نشانه های مثبت صلح به نظرمیرسد
متیس اعلان اتش بس از سوی اشرف غنی را بیمانند دانست
وی افزود که اتش بس سه روزه برعلاوه که بالای نیروهای افغان تاثیرنموده بالای طالبان نیز تاثیرعمیق داشته است
درهمین حال متیس گفت ملت افغانستان از طرف های درگیر میخواهد تا جنگ را متوقف سازند وبه مذاکرات صلح بشینند
فکورنعیمی

Share this page to Telegram

Comments